КОНТАКТИ
Телефонен указател:

Консултативни кабинети

Адрес:
Спешно отделение за диагностично уточняване до 24 часа
Работно време: от 14:00 ч. до 08:00 ч. на следващия ден
Спешно медицинско обслужване на психиатрично болни
02/9702 130

Регистратура
Работно време: от понеделник до петък – 8:00 до 15:30 ч.
02/ 9702 121

Информация
Работно време: от понеделник до петък – 8:00 до 15:30 ч.
02/ 9702 117

Централа
02/ 9702 300, 02/9702 222, 0886 766 068

Дежурни лекари:
Дежурен невролог: 02/ 9702 131
Дежурен психиатър: 02/ 9702 132

Медицински център
Работно време: от 8:00 до 15:30 ч.
02/ 9702 133, 02/ 9702 134


Приемно–консултативен неврологичен кабинет
Работно време: от понеделник до петък - от 8:00 до 14:30 ч.
Тел. 02/ 9702 137 за връзка от 11:30 - 14:30 ч.
ГРАФИК за осъществяване дейността в ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ПО НЕВРОЛОГИЯ
от 08:00 ч. до 11:00 ч. - Прием на пациенти (спешни и включени в листата за РЕД ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ )
от 11:00 ч. до 13:30 ч. - Амбулаторни прегледи, плануване за хоспитализация и контролни прегледи
от 13:30 ч. до 14:30 ч. - Издаване на експертни становища и протоколи и актуализация на листата за РЕД ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ


Приемно-консултативен кабинет детска неврология
Работно време: от понеделник до петък - от 8:00 до 14:30 ч.
02/ 9702 138

Диагностично-консултативен кабинет по психиатрия
Работно време: от понеделник до петък
- І-ва смяна: от 8:00 до 14:30 ч.
- ІІ-ра смяна: от 14:30 до 20:00 ч.
02/ 9702 139

Диагностично-консултативен кабинет по отоневрология
Работно време: от понеделник до петък - от 8:00 до 14:30 ч.
02/ 9702 142

Диагностично-консултативен кабинет по невроофталмология
Работно време: от понеделник до петък - от 8:00 до 14:30 ч.
02/ 9702 141

Диспансерен психиатричен кабинет
Работно време: от понеделник до петък
- І-ва смяна: от 08:00-14:30 ч.
- ІІ-ра смяна: от 14:30-20:00 ч.
02/ 9702 140; 02/ 9702 139

Кабинет по вътрешни блести. Електрокардиография (ЕКГ) и ехография
Работно време: от понеделник до петък - от 8:00 до 20:00 ч.
02/ 9702 143

Кабинет по множествена склероза и евокирани потециали
Работно време: от понеделник до петък - от 8:00 до 15:30 ч.
02/ 9702 149

Кабинет по електроенцефалография. Мозъчна картография. Епилепсия
Работно време: от понеделник до петък - от 8:00 до 15:30 ч.
02/ 9702 145

Кабинет по полисомнография и главоболие. Видео ЕЕГ
Работно време: от понеделник до петък - от 8:00 до 14:30 ч.
02/ 9702 146

Кабинет по треморография и Паркинсонова болест
Работно време: от понеделник до петък от 8:00 до 15:30 ч.
02/ 9702 151

Кабинет по периферна нервна система. Електромиография /ЕМГ/
Работно време: от понеделник до петък - от 8:00 до 15:30 ч.
02/ 9702 150

Кабинет по мозъчно-съдови заболявания. Доплерова сонография
Работно време: от понеделник до петък - от 10:00 до 14:00 ч.
02/ 9702 211; 02/ 9702 148

Кабинет по невропсихология
Работно време: от понеделник до петък - от 8:00 до 19:30 ч.
02/ 9702 153

Отделение по образна диагностика
Работно време: от понеделник до петък - от 8:00 до 15:30 ч.
02/ 9702 156; 02/ 9702 157

ХИПЕРБАРНА КАМЕРА
Д-р Румен Златев, д.м.
029702242
0888933471
roumenzlatev@abv.bg


Къде се намираме?:

МБАЛНП «Св. Наум» - болница в областта на неврологията и психиатрията

Address:
ул. “Любен Русев” №1
1113 София, БЪЛГАРИЯ