Диагностично-консултативен блок

Ръководство
Кабинети
Диагностично-консултативен кабинет по неврология

Извършва се консултация за всички видове заболявания на ЦНС и ПНС. Провеждат се амбулаторни прегледи и плануване за хоспитализация в неврологични клиники. Издаване на експертни становища и протоколи на пациенти с Паркинсонова болест и епилепсия.


Работно време: от понеделник до петък от 8.00 - 14.30 ч.
02/9702 137 за връзка от 11.30 - 14.30 ч.


ГРАФИК за осъществяване дейността в ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ПО НЕВРОЛОГИЯ

от 08.00 ч. до 11.00 ч. - Прием на пациенти (спешни и включени в листата за планов прием)

от 11.00 ч. до 13.30 ч. - Амбулаторни прегледи, плануване за хоспитализация и контролни прегледи

от 13.30 ч. до 14.30 ч. - Издаване на експертни становища и протоколи и актуализация на листата за планов прием


Диагностично-консултативен кабинет по Детска неврология

Извършват се диагнстично-консултативна дейност и приемане на деца със заболявания на нервната система.


Работно време: от понеделник до петък от 08:00-14:30 ч.

Диагностично-консултативен кабинет по психиатрия

Извърша се консултация и лечение на пациенти с психози, разстройства на настроенията, тревожни разстройства, деменции. Издаване на психологични удостоверения по район на местоживеене.


Работно време: от понеделник до петък:
- I-ва смяна: от 08:00-14:30 ч.
- II-ра смяна: от 14:30-20:00 ч.

(След 15:00 часа не се издават документи и удостоверения!)

Диагностично-консултативен кабинет по отоневрология

Извършва диагностика и лечение на световъртеж, замайване и нарушено равновесие. Изследване на слуха, шум в ушите, консултация на болни с неврологични, психични и УНГ заболявания. Видеонистагмография. Видеооколография. Стабилометрия. Функционални тестове за изследване на вестибуларната система (ротаторни и калорични).


Работно време: от понеделник до петък от 08:00-14:00 ч. Прегледи и изследвания без предварително записване.

Кабинет по невроофталмология

Извършват се консултативни прегледи на пациенти с болести на зрителните нерви, двойно виждане, нистагъм, засягане на очите при мозъчни тумори, МС, инсулти травми и др. Кабинета разполага със съвременна апаратура за провеждане на изследванията.


Работно време: от понеделник до петък от 08:00-14:30 ч.

Диспансерен психиатричен кабинет

Консултация, лечение и диспансерно наблюдение на пациенти с психиатрични заболявания.


Работно време: от понеделник до петък:
- I-ва смяна: от 08:00-14:30 ч.
- II-ра смяна: от 14:30-20:00 ч.

02/ 9702 140; 02/ 9702 139
(След 15:00 часа не се издават документи и удостоверения!)

Кабинет по вътрешни блести. Електрокардиография (ЕКГ) и ехография

Извършват се консултативни прегледи на пациенти с заболявания в областта на вътрешните болести. Гастроентерология, пулмология, кардиология и ендокринология. Извършват е ЕКГ записи, ехография на коремни органи, пикочен мехур, щитовидна жлеза, холтер на кръвно налягане.


Работно време: от понеделник до петък от 08:00-20:00 ч.

Кабинет по множествена склероза и евокирани потенциали

Извършват се амбулаторни прегледи на пациенти с множествена склероза и Паркинсонова болест, без спазване на райониране. Заседаване на комисии за преценка на необходимостта от скъпоструващи медикаменти, заплащани по линии на НЗОК. Провеждат се неврофизиологични изследвания – слухови и зрителни евокирани потенциали. Апаратура: Неврофизиологична апаратура Teca Synergy.


Работно време: от понеделник до петък от 08:00-15:30 ч.

Кабинет по електроенцефалография. Мозъчна картография. Епилепсия

Извършват се консултативни прегледи за диагностика и лечение на Епилепсия.

Провежда се Електроенцефалографско изследване за диагноза и диференциална диагноза на Епилепсия.

Заседаване на комисия за преценка на необходимостта от скъпо струващи медикаменти, заплащани по линия на НЗОК.


Работно време: 8.00-11.00 ч. прегледи и изследвания след записване на регистратура - тел. 02/9702121

Кабинет по полисомнография и главоболие. Видео ЕЕГ

Извършват се консултации и изследвания (полисомнография и респираторна полиграфия) за диагностика и лечение на нарушения съня и сънна апнея.

Провежда се Видео ЕЕГ и консултации за диагностика и лечение на Епилепсия.

Извършват се консултативни прегледи за диагностика и лечение на главоболие.


Работно време: от понеделник до петък от 08:00-14:30 ч.

Кабинет по електромиография и заболявания на периферната нервна система

Извършват се електромиогравски изследвания, изследвания на периферна нервна система.


Работно време: от понеделник до петък от 08:00-15:30 ч.
Прегледи и изследвания - след предварително записване на тел. 02/9702150.
Записването ще се извършва само в поненеделник от 11:30-15:30 ч. на посочения телефон.

Кабинет по мозъчно-съдови заболявания. Доплерова сонография

В кабинета се осъществява Доплерова сонография на магистралните артерии на главата и на базалните мозъчни артерии. Кабинета работи с НЗОК. Апаратура: MULTI DOP X 4 – Германия, ехограф Simens Sonoline.


Работно време: от понеделник до петък от 10:00-14:00 ч.
02/ 9702 211; 02/ 9702 148

Кабинет по невропсихология

В кабинета се осъществява психодиагностика при нарушения на ЦНС, невродегенеративни и други заболявания свързани с нервната система; психични болести и разстройства на социалната адаптация. Провеждат се консултации при възрастови кризи, психологически травми, нарушения в развитието и поведението при деца и юноши. Извършват се експертни психологични оценки за класифицирана информация и притежаване на оръжие; за трудоустрояване и ТЕЛК; по искане на съдебните органи или нотариус за преценка на състоянието при понасяне на съдебна отговорност или на способността за извършване на финансово - правни операции; за включване в интегрирана форма на обучение в СОУ или в специалните училища.

Кабинетът извършва логопедична диагностика и терапия на комуникативните нарушения на развитието в детска възраст, както и диагностика и речева рехабилитация на афазии.


Работно време: от понеделник до петък от 08:00-19:30 ч.

Кабинет по двигателни нарушения

Работно време: от понеделник до петък от 08:00-15:30 ч.
Прегледи и изследвания - след предварително записване на тел. 02/9702150.

Записването ще се извършва само в поненеделник от 11:30-15:30 ч. на посочения телефон.

Отделения
Отделение по образна диагностика

Дейност на отделението – конвенционална рентгенология и компютърна томография.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА МРТ-АПАРАТА HITACHI PRONTO CT SCANNER

 1. Висококачествена диагностика на множество заболявания на Централната Нервна Система (ЦНС) - МС и други демиелинизиращи заболявания, мозъчно-съдови заболявания, епилепсия, мозъчни тумори, вестибуларни синдроми, деменции, екстрапирамидни заболявания, детски заболявания на ЦНС, заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък
 2. Прецизна диагностика на пациенти с МС и други демиелинизиращи заболявания, благодарение на високо-специализирани магнитно-резонансни протоколи и стандартизирани алгоритми.
 3. Използване на високо-специализирани подметодики (4D-ангиография, магнитно-резонансна спектроскопия), позоляващи качествена диагностика на мозъчно-съдови заболявания, интракраниални тумори и дисметаболитни заболявания на ЦНС.
 4. Прецизна диагностика на пациенти с епилепсия, включително деца с мозъчни малформации и терапевтичн-резистентна епилепсия.
 5. Възможност за диагностика на целия гръбначен стълб с едно изследване.
 6. Качествено изследване на коленни и тазобедрени стави.

Вижте ценоразписа »»»


ВЪЗМОЖНОСТИ НА НОВОИНСТАЛИРАНИЯ В МБАЛНП „Св. Наум“ 64-СРЕЗОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ - модел Revolution EVO

 1. Високоскоростен Компютърен томограф, позволяващ краткотрайни изследвания на пациенти в неясно съзнание, с клаустрофобия и неволеви движения.
 2. Компютърен томограф с иновативна технология за намаляване на дозата от рентгеновото облъчване по време на изследването.
 3. Апарат с възможности за КТ ангиография на мозъчни съдове и на каротидни и вертебрални артерии.
 4. Възможности за нискодозово КТ изследване на околоносни кухини.
 5. Възможности за нискодозово КТ изследване на черепа при деца с краниостенози.
 6. Възможности за нискодозово КТ изследване с висока резолюция на бял дроб.

Отделението работи 24 часа за нуждите на болницата. Приемат се пациенти с направления по НЗОК, както и платени пациенти.


Работно време: от понеделник до петък от 08:00ч. до 15:30 ч.

Ст. рентгенов лаборант
Анелия Спасова
Анелия Спасова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
02/9702 157
Сектор Нуклеарна медицина

Извършва се радиоизотопна диагностика със СПЕКТ гама камера. Диагностика на Паркинсонова болест, костна сцинтиграфия, белодробна сцинтиграфия, сцинтиграфия на щитовидна жлеза, сцинтиграфия на бъбреци.


Работно време: от понеделник до петък от 07:30-14:00 ч. след записване на тел. 02/9702 152

Лаборатории
Клинична и ликворологична лаборатория

В лабораторията се изследват хематологични и клинично–химични показатели, общо изследване на урина, гръбначно–мозъчна течност – общо изследване и електрофоретично разделяне на белтъци, изследване на плазмени нива на антиконсулванти. Автоматичен биохимичен анализ тип – затворена система за клинично химични изследвания.


Работно време: от понеделник - събота от 07:30-19:30 ч.

Служебни телефони:

02/9702 158 – Началник лаборатория
02/9702 159 – Хематология
02/9702 160 - Биохимия

Микробиологична лаборатория
Резултати от изследванията
Аптека