РЕД ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

Приемно-консултативния кабинет по детска неврология

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ.

1.2. Представяне на НАПРАВЛЕНИЕ №7, издадено от общопрактикуващ лекар или специалист - на регистратурата/информацията.

2. Преглед в приемно-консултативния кабинет по детска неврология:

2.1. За Планов прием се определя дата.

2.2. Прием по спешност.

3. Планов прием в определения ден:

3.1. В деня на плановия прием пациентът се регистрира, след което приемът се извършва в детски приемно-консултативен кабинет по реда на регистрация.

3.2. Пациентът се насочва към Клиника по нервни болести за деца


Приемно-консултативния кабинет по неврология

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ.

1.2. Представяне на НАПРАВЛЕНИЕ №7, издадено от общопрактикуващ лекар или специалист – на регистратурата/информацията.

2. Преглед в приемно-консултативния кабинет по неврология:

2.1. За Планов прием се определя дата.

2.2. Прием по спешност.

3. Планов прием в определения ден:

3.1. В деня на плановия прием пациентът постъпва в клиниката, за която е планиран (документите за прием се обработват от технически сътрудник на клиниката).


Приемно-консултативен кабинет по психиатрия

За преглед на пациент

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ с лична карта.

1.2. Представяне на НАПРАВЛЕНИЕ №3, издадено от общопрактикуващ лекар или специалист в приемно-консултативен кабинет по психиатрия.

За хоспитализация на пациент

1. Регистрация на пациенти между 08:00 ч. и 14:00 ч. всеки работен ден на РЕГИСТРАТУРА/ИНФОРМАЦИЯ с лична карта.

1.2. Преглед и оформяме на документи (ИЗ) в приемно-консултативен кабинет по психиатрия.

2. За Планов прием се определя дата.

2.1. В деня на плановия прием пациентът се регистрира на РЕГИСТРАТУРАТА/ИНФОРМАЦИЯТА с лична карта, след което приемът се извършва в приемно-консултативен кабинет по психиатрия по реда на регистрация.

2.2. Настаняване в клиника.

Лист за планов прием
на 27.05.2024 г.

Номер в листаДата на записване в листаДата на планиран приемНаименование звено
763 16.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката
728 9.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - II-ро отделение по епилепсия
808 22.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиниката по нервни болести за двигателни нарушения - II отделение по множествена склероза
776 17.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката
770 16.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
722 9.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - I-во отделение за НДГ заболявания
762 16.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката
774 16.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката
764 16.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката
739 13.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - II-ро отделение по епилепсия
790 20.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - I-во отделение за заболявания на автономната нервна система
747 13.05.2024 г. 27.05.2024 г. Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина