Договори на МБАЛНП «Св.Наум» ЕАД с допълнителни здравноосигурителни фондове

МБАЛНП «Св.Наум» ЕАД има сключени договори за предоставяне на здравни услуги на пациенти, имащи застрахователни полици със съотвените здравноосигурителни дружества


Свързани статии: