Политика на качество, околна среда и ЗБУТ

Ръководството на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София официално декларира своята Политика на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), която е огласена разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища на Болницата.

Политика на качество, околна среда и ЗБУТ

Свързани статии: