КРАТЪК ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

КЛИНИКА НАЧАЛНИК КЛИНИКА Телефон
Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания НАЧАЛНИК КЛИНИКА - доц. Богданова 02/9702180
  ДЕЖУРНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 02/9702185
Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния НАЧАЛНИК КЛИНИКА - Доц. Кузманова 02/9702216
- Първо отделение ДЕЖУРНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 02/9702218
- Второ отделение ДЕЖУРНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 02/9702215
Клиника по нервни болести за двигателни нарушения НАЧАЛНИК КЛИНИКА - доц. Георгиев 02/9702200
- Първо отделение ДЕЖУРНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 02/9702204
- Второ отделение ДЕЖУРНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 02/9702208
Клиника за интензивно лечение на нервни болести НАЧАЛНИК КЛИНИКА - доц. Миланова 02/9702220
  ДЕЖУРНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 02/9702225
Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация НАЧАЛНИК КЛИНИКА - д-р Милушев 02/9702235
- Първо отделение за лечение на болката ДЕЖУРНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 02/9702233
- Второ отделение по рехабилитация ДЕЖУРНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 02/9702239
Клиника по нервни болести за деца НАЧАЛНИК КЛИНИКА - проф. Божинова 02/9702243
  ДЕЖУРНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 02/9702249
Първа психиатрична клиника НАЧАЛНИК КЛИНИКА - проф. Хараланов 02/9702251
  ДЕЖУРНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 02/9702258
Втора психиатрична клиника НАЧАЛНИК КЛИНИКА - д-р Якимова 02/9702260
  ДЕЖУРНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 02/9702266

Свързани статии: