Комисии по НЗОК

Специализираните комисии заседават ежедневно от 12:00 ч. до 14:00 ч. в съответните клиники или специализирани кабинети.

Специализираната комисия издава Решение за основание предоставена от ЗОЛ медицинска документация, съгласно утвърдените изисквания на НЗОК.

Пациенти, потърсили медицински услуги извън изискванията на НЗОК за издаване на експертно становище от специализирана комисия, заплащат по Ценоразписа на болницата.

Изготвените документи се подписват задължително от председателите на комисии плюс двама членове. При отсъствие на председателя се допуска подписване само от оторизиран зам. председател.

Множествена склероза

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при лечение на болни с Множествена склероза“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. Проф. д-р Ив. Миланов
Заместник председатели:
Проф. д-р П. Стаменова
Доц. д-р С. Иванова
За детска възраст:
Проф. д-р В. Божинова
Членове:
Д-р Н. Каменова
Техническо осигуряване:
Гергана Лазарова

Болест на Паркинсон

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Болест на Паркинсон“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. Проф. д-р Ив. Миланов
Заместник председатели:
Доц. д-р Д. Богданова
Доц. д-р С. Иванова
Членове:
Д-р Н. Каменова
Д-р А. Шокова
Д-р Г. Кесиков

Първична фокална дистония

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Първична фокална дистония“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. Проф. д-р Ив. Миланов
Заместник председатели:
Доц. д-р Д. Богданова
Доц. д-р С. Иванова
Членове:
Д-р Н. Каменова
Д-р Н. Семерджиева
Д-р В. Тодоров
Д-р А. Шокова

Епилепсия

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Епилепсия“
Диабетна полиневропатия

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Диабетна полиневропатия“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. Проф. д-р Ив. Миланов
Заместник председатели:
Доц. д-р И. Райчев
Доц. д-р Д. Богданова
Членове:
Д-р А. Шокова
Д-р Н. Каменова
Д-р П. Дамянов
Д-р Г. Кесиков

Болест на Алцхаймер

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Болест на Алцхаймер“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. д-р И. Райчев
Заместник председатели:
Акад. Проф. д-р Ив. Миланов
Доц. д-р Д. Богданова
Членове:
Д-р В. Тодоров
Д-р А. Атанасов

Спинална мускулна атрофия

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни със Спинална мускулна атрофия“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. Проф. д-р Ив. Миланов
Заместник председател:
Проф. д-р В. Божинова
Членове:
Д-р И. Александрова
Д-р А. Асенова
Д-р Е. Славкова

Туберозна склероза комплекс

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Туберозна склероза комплекс“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р В. Божинова
Заместник председател:
Доц. д-р Р. Кузманова
Членове:
Д-р А. Асенова
Д-р Е. Славкова
Д-р В. Томов
Д-р Д. Денева
Д-р М. Колева

Мускулна дистрофия тип Дюшен за лечение с Аталурен

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Мускулна дистрофия тип Дюшен за лечение с Аталурен“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р В. Божинова
Заместник председател:
Д-р А. Асенова
Членове:
Д-р В. Томов
Д-р И. Александрова
Д-р Д. Денева

Шизофренни психози и афективни разстройства

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с шизофренни психози и афективни разстройства“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Св. Хараланов
Заместник председател:
Д-р Р. Якимова
Членове:
Д-р К. Марчева
Д-р П. Терзииванова-Тодорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-р Р. Якимова
Заместник председател:
Д-р Ив. Кръстникова
Членове:
Д-р Ил. Димитрова
Д-р А. Карадалиев
Техническо осигуряване:
Ралица Николова

Тази информация е основана на издадена Заповед № Д-15/08.01.2021 г. от Изпълнителния директор на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.

Свързани статии: