Комисии по НЗОК

Специализираните комисии заседават ежедневно от 12:00 ч. до 14:00 ч. в съответните клиники или специализирани кабинети.

Специализираната комисия издава Решение на основание предоставена от ЗОЛ медицинска документация, съгласно утвърдените изисквания на НЗОК.

Пациенти, потърсили медицински услуги извън изискванията на НЗОК за издаване на експертно становище от специализирана комисия, заплащат по Ценоразписа на болницата

Изготвените документи се подписват задължително от председателите на комисии плюс двама членове. При отсъствие на председателя се допуска подписване само от оторизиран зам. председател.

Копие от заповедта да се връчи на цитираните лица и регистратура за сведение и изпълнение.

Множествена склероза

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при лечение на болни с Множествена склероза“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
Заместник председатели:
Проф. д-р П. Стаменова
Доц. д-р С. Иванова
За детска възраст:
Проф. д-р В. Божинова
Членове:
Д-р Н. Каменова
Д-р П. Илиева
Техническо осигуряване:
Любов Димитрова Велкова

Болест на Паркинсон и първична фокална дистония

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Болест на Паркинсон“ и на болни с „Първична фокална дистония“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
Заместник председатели:
Доц. д-р Д. Богданова
Доц. д-р С. Иванова
Членове:
Д-р Н. Каменова
Д-р П. Илиева
Д-р Г. Кесиков
Д-р Н. Семерджиева
Д-р В. Тодоров
Д-р Н. Калайджиев
Д-р Т. Евденова
Д-р А. Атанасов
Д-р О. Бургазлиева

Комисията заседава ежедневно от 11.30 ч. до 13.00 ч. в Кабинет по двигателни нарушения - ДКБ.

Епилепсия

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Епилепсия“

Диабетна полиневропатия

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Диабетна полиневропатия“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
Заместник председатели:
Доц. д-р И. Райчев
Доц. д-р Д. Богданова
Членове:
Д-р А. Шокова
Д-р Н. Каменова
Д-р П. Дамянов
Д-р Г. Кесиков
Д-р Н. Калайджиев
Д-р Н. Чаушев
Д-р А. Атанасов

Болест на Алцхаймер

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Болест на Алцхаймер“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. д-р И. Райчев
Заместник председатели:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
Доц. д-р Д. Богданова
Членове:
Д-р В. Тодоров
Д-р А. Атанасов
Д-р Н. Калайджиев

Спинална мускулна атрофия (болни под 18 години)

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни със Спинална мускулна атрофия“ под 18 години
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
Заместник председател:
Проф. д-р В. Божинова
Членове:
Д-р И. Александрова
Д-р А. Асенова
Д-р Е. Славкова

Спинална мускулна атрофия (болни над 18 години)

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни със Спинална мускулна атрофия“ над 18 години
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. д-р Д. Богданова
Заместник председател:
Доц. д-р С. Иванова
Членове:
Д-р В. Тодоров
Д-р Н. Калайджиев

Туберозна склероза комплекс

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Туберозна склероза комплекс“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р В. Божинова
Заместник председател:
Доц. д-р Р. Кузманова
Членове:
Д-р А. Асенова
Д-р Е. Славкова
Д-р В. Томов
Д-р Д. Денева
Д-р М. Колева

Мускулна дистрофия тип Дюшен за лечение с Аталурен

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Мускулна дистрофия тип Дюшен за лечение с Аталурен“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р В. Божинова
Заместник председател:
Д-р А. Асенова
Членове:
Д-р В. Томов
Д-р И. Александрова
Д-р Д. Денева

Болест на Фабри

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Болест на Фабри“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Акад. проф. д-р Ив. Миланов
Заместник председател:
Доц. д-р Д. Богданова
Членове:
Д-р В. Томов
Д-р Н. Калайджиев
Д-р В. Недева
Доц. д-р М. Любомирова (УМБАЛ „Света Анна“)

Шизофренни психози и афективни разстройства

Специализирана комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Шизофренни психози и афективни разстройства“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Св. Хараланов
Заместник председател:
Д-р Т. Николов-Панова
Членове:
Д-р К. Марчева
Д-р Е. Кендеров
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-р Р. Якимова
Заместник председател:
Д-р Ив. Кръстникова
Членове:
Д-р Ил. Димитрова
Д-р А. Карадалиев
Техническо осигуряване:
Надежда Любенова Ванкова

Тази информация е основана на издадена Заповед №Д-128/09.05.2023 г. от Изпълнителния директор на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.

Свързани статии: