Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Карта на района на болницата

mapview-thumb