Ценоразпис

ЗАПОВЕДИ

ЗАПОВЕДИ

Приложение №1. Ценоразпис на платените медицински и други дейности, предоставяни от Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД

Административни услуги
Административни услуги
# Име на услугатаЦена (лв.)
1.Входна такса за автомобили на час2.00
2.24-часов престой на автомобили10.00
3.Седмичен престой до 7 дни, за хоспитализирани пациенти30.00
3.Електронна карта за един месец50.00
5.Глоба за неправилно паркиране10.00
6.Наем учебна зала (на час)100.00
7.Месечен наем за ползване на билборд295.00 (без ДДС)
8.Ксерокс - страница0.20
9.Такса за предоставяне на ксерокопие по подадено заявление за достъп до лични данни на цялата налична информация (пълно медицинско досие)0.10 (без ДДС)
Медицински услуги
Медицински услуги (Следните цени са в сила от 01.03.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.)
Консултативен преглед от лекар специализант70.00
Консултативен преглед от лекар със специалност - нехабилитиран 90.00
Консултативен преглед от доцент 110.00
Консултативен преглед от професор 130.00
Контролен преглед в рамките на 30 дни от професор 60.00
Контролен преглед в рамките на 30 дни от доцент 50.00
Контролен преглед в рамките на 30 дни от нехабилитирано лице 30.00
Контролен преглед в рамките на 30 дни от лекар специализант 15.00
Заплащане на консултант извън случаите на чл.21, ал.1 от Наредба №47 от 08.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на национални и републикански консултанти за реално извършена дейност без оперативна интервенция 15% от цената на съответната клинична пътека/клинична процедура/амбулаторна процедура в момента на извършване на консултацията
Заплащане на консултант извън случаите на чл.21, ал.1 от Наредба №47 от 08.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на национални и републикански консултанти за реално извършена дейност с оперативна интервенция 30% от цената на съответната клинична пътека/клинична процедура/амбулаторна процедура в момента на извършване на консултацията
Медицинско свидетелство без лекарски преглед 12.00
Медицинско свидетелство с един лекарски преглед (за носене на оръжие, за работа с класифицирана информация, за охранителна дейност, за достъп до национални стратегически обекти, за осиновяване, за конкурси за работа - Висш съдебен съвет, ВУЗ и др.) 40.00
Медицинско свидетелство с два лекарски прегледа (за завещание, сделки, за гражданство) 65.00
Медицинско свидетелство с три лекарски прегледа 85.00
Експертни становища 10.00
Преглед от комисия за извършване на експертизи на ЗЗОЛ 25.00
Епикриза, експертни становища и копия от изследвания 5.00
Леглоден 60.00
Леглоден луксозна стая 80.00
Леглодни в клиника за интензивно лечение на нервни болести без интензивни грижи 80.00
Леглодни в клиника за интензивно лечение на нервни болести с интензивни грижи 150.00
Леглодни в клиника по нервни болести за лечение на болката отделение по неврорехабилитация 80.00
Допълнително поискани услуги, свързани с оказване на медицинска помощ срещу заплащане
Допълнително поискани услуги
# Име на услугатаЦена (лв.)
1.Ползване на „допълнителна услуга“ - ползване на телевизор - цена на ден престой 3.00
2.Самостоятелна стая с придружител по желание на пациента без осигурена храна (на ден) 30.00
3.Самостоятелна стая с придружител по желание на пациента с осигурена храна (на ден) 35.00
4.Самостоятелна луксозна стая с придружител по желание на пациента без осигурена храна (на ден)40.00
5.Самостоятелна луксозна стая с придружител по желание на пациента с осигурена храна (на ден) 45.00
6.Самостоятелна луксозна стая без придружител в клиниките за пациенти по клинични пътеки и МЗ 25.00
7.Самостоятелен сестрински пост в терапевтично звено (на час)7.50
8.Самостоятелен сестрински пост в интензивно звено (на час) 10.00
Неврофизиологични изследвания
Неврофизиологични изследвания (Следните цени са в сила от 01.03.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.)
ЕЕГ с разчитане90.00
ЕЕГ и мозъчна картография110.00
ЕЕГ видео 12 ч.190.00
ЕЕГ видео 8 ч.150.00
ЕЕГ видео до 3 ч.130.00 лв. + 10.00 лв. за всеки следващ час
Пълна полисомнография400.00
Дихателна полиграфия200.00
CPAP - титрация100.00
Холтер ЕЕГ 24 ч.150.00
Зрителни евокирани потенциали40.00
Слухови евокирани потенциали40.00
Соматосензорни евокирани потенциали40.00
Зрителни евокирани потенциали и слухови евокирани потенциали при един пациент70.00
Иглена Електромиография (ЕМГ специални изследвания)100.00
Електроневрография на горни или на долни крайници80.00
Репетитивна нервна стимулация70.00
Еднократни електроди за ЕМГ30.00
Треморография80.00
Дуплекс скениране на каротидни и вертебрални артерии60.00
Ортостатичен тест60.00
Доплерова сонография на интракраниални съдове60.00
Доплерова сонография с функционални проби90.00
Доплерова сонография - мониториране за емболи70.00
Дуплекс скениране на екстра- и интракраниални съдове70.00
Изследване на автономната нервна система60.00
Консултация с интернист75.00
ЕКГ20.00
ЕКГ мониториране10.00 лв./час
Ехография на щитовидна жлеза40.00
Ехография коремни органи60.00
Холтер RR60.00
Физиотерапевтични процедури – за 1 процедура
Физиотерапевтични процедури – за 1 процедура (Следните цени са в сила от 01.03.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.)
Консултация с физиотерапевт60.00
Акупресура15.00
Рефлексотерапия15.00
Зонотерапия10.00
Лазертерапия10.00
Вакуумен масаж7.00
Д'арсонвализация5.00
Диадинамо електрофореза, диадинамотерапия - 1 поле14.00
Дихателна гимнастика15.00
Електромагнитно поле7.00
Електростимулация на едно поле 7.00
Електрофореза - обикновена5.00
Електрофореза - специална методика7.00
Електродиагностика7.00
Криотерапия7.00
Лечение с положение7.00
Мануална терапия10.00
Мануално мускулно тестване5.00
Масаж глава, яка15.00
Масаж гръб15.00
Масаж гърди и корем10.00
Масаж горен крайник10.00
Масаж долен крайник12.00
Масаж кръст10.00
Масаж лице, шия, деколте15.00
Масаж специален - периостален25.00
Масаж съединително тъканен20.00
Масаж сегментарен20.00
Масаж цяло тяло30.00
Механотерапия, упражнения с уреди10.00
Поетапна вертикализация10.00
Постизометрична релаксация10.00
Проприоцептивно улесняване8.00
Упражнение за стабилизиране на походка12.00
Упражнения за крайници8.00
ТЕНС9.00
Солукс терапия5.00
Ултразвукова терапия - за всяко поле9.00
Ултрависока честота7.00
Микровълнова терапия, радар7.00
Хидровибрационна вана7.00
Галванизация - импулсна, непрекъсната обикновена методика3.00
Галванизация - импулсна, непрекъсната специална методика5.00
Снемане на биодоза7.00
Локално и общо ултравиолетово облъчване3.00
Инфраруж терапия3.00
Парафинолечение5.00
Ъглометрия2.00
Кенитерапия7.00
Обучение в дейности от ежедневния живот12.00
Лечебна физкултура - аналитична гимнастика15.00
Лечебна физкултура - дихателна гимнастика15.00
Лечебна физкултура - гръбна мускулатура8.00
Лечебна физкултура - предна коремна стена10.00
Лечебна физкултура - упражнение за равновесие12.00
Лечебна физкултура - упражнение за координация на движенията12.00
Лечебна физкултура - обучение в седеж, стоеж и ходене25.00
Лечебна физкултура - специализирани комплекси при Паркинсонова болест, ДЦП, МС, Мозъчен инсулт25.00
Групова лечебна физкултура5.00
Транскриална магнитна стимулация45.00
Магнитна терапия при инконтиненция - Novamag NT-6045.00
Вибрационна терапия с апарат Fitbine Medikal20.00
Лечебна процедура с апарат Neuroforma30.00
Магнитно поле с апарат TESLA14.00
Вибрационен масаж с апарат Fitvibe10.00
Интерактивна кинезитерапия с апарат Neuroforma30.00
Електростимулация чрез костюми „Моли“50.00
Медицински процедури с хипербарна камера
Медицински процедури с хипербарна камера
Име на услугата Цена/лв. за
единична
процедура
Цена/лв. за
10
процедури
Цена/лв. за
20
процедури
Цена/лв. над
20
процедури
Стандартна процедура за възрастни с времетраене 50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 60.00 540.00 1 000.00 50.00 лв./на процедура
Стандартна процедура за деца с времетраене 50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 50.00 450.00 800.00 50.00 лв./на процедура
Стандартна процедура за пенсионер с времетраене 50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 50.00 450.00 800.00 50.00 лв./на процедура
Име на услугата Цена/лв. за
единична
процедура
Стандартна процедура за двама възрастни с времетраене 50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 100.00
Стандартна процедура за възрастен с дете с времетраене 50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 90.00
Стандартна процедура възрастен с две деца с времетраене 50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 110.00
Стандартна процедура двама възрастни с едно дете с времетраене 50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 120.00
Стандартна процедура двама възрастни с две деца с времетраене 50 мин. до 1 ч. и 10 мин. 150.00
Име на услугата Цена/лв.
Тренировъчни „спускания“ за водолази на дълбочина 20 метра 50.00
Консултация с лекар специалист за провеждане на горецитираните процедури 20.00
Вторичен преглед от лекар специалист за провеждане на горецитираните процедури 20.00
Лечение на декомпресионна болест по Терапевтична Таблица – Treatments Table US Navi №5 200.00
Лечение на декомпресионна болест по Терапевтична Таблица – Treatments Table US Navi №6 250.00
Лечение на декомпресионна болест по модифицирана Таблица – US Navi №5, прилагана от българските ВВС 250.00

Придружител, който не диша кислород, не заплаща.

Клинична и ликворологична лаборатория
Клинична и ликворологична лаборатория
Име на услугатаЦена (лв.)
Вземане на венозна или капилярна кръв 3.00 лв.
Хематологични изследвания  
Кръвна картина 8.00 лв.
Кръвна картина с диференциално броене на левкоцити – автоматизиран анализ 10.00 лв.
Скорост на утаяване на еритроцитите 2.00 лв.
Хематоморфологични изследвания  
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско изследване 3.50 лв.
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване 3.50 лв.
Профилактични биохимични изследвания  
Кратък биохимичен профил - кръвнаглюкоза, албумин, креатинин, пикочнакиселина, общбилирубин, общхолестерол, триглицериди, креатинкиназа (КК), аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), алфа-амилаза, калий, натрий, калций 40.00 лв.
Разширен биохимичен профил - кръвна глюкоза, албумин, урея, креатинин,пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, холестерол в HDL, холестерол в LDL, триглицериди, креатинкиназа (КК), аспартат аминотрансфераза (АСТ), аланин аминотрансфераза (АЛТ), гама-глутамил трансфераза (ГГТ), С- реактивен протеин, алфа-амилаза, калий, натрий, калций 70.00 лв.
Изследване на кръвосъсирването и фибринолизата  
Време на кървене 1.50 лв.
Протромбиново време и INR 5.00 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време (аPTT) 6.50 лв.
Изследване на въглехидратната обмяна  
Глюкоза 3.50 лв.
Кръвнозахарен профил 10.00 лв.
Перорален глюкозотолерантен тест (обременяване с глюкоза) 13.50 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c) 12.00 лв.
Уринен анализ  
Общо химично изследване (10 показателя) 3.00 лв.
Седимент – ориентировъчно изследване 1.50 лв.
Общ белтък в диуреза 5.00 лв.
Количествено определяне на албумин (микроалбуминурия) 15.00 лв.
Съотношение албумин/креатинин(uACR) 18.00 лв.
Алфа-амилаза в урина 5.00 лв.
Агарна зонална електрофореза на урина 50.00 лв.
Изследване на бъбречната функция  
Креатинин 3.00 лв.
Креатининов клирънс 6.00 лв.
Урея 3.00 лв.
Пикочна киселина 3.50 лв.
Изследване на чернодробната функция  
Общ белтък 3.00 лв.
Албумин 3.00 лв.
Общ билирубин 3.50 лв.
Директен билирубин 3.50 лв.
АЛАТ (аланинаминотрансфераза) 3.50 лв.
АСАТ (аспартат аминотрансфераза) 3.50 лв.
Алкална фосфатаза 3.50 лв.
Гама-ГТ (гама-глутамилтрансфераза) 3.50 лв.
Изследване на мастната обмяна  
Общ холестерол 3.00 лв.
Холестерол в липопротеините с висока плътност (HDL) 3.50 лв.
Холестерол в липопротеините с ниска плътност (LDL) 3.50 лв.
Триглицериди 3.50 лв.
Липиден профил (общ холестерол, холестерол в HDL, в LDL и триглицериди) 13.00 лв.
Изследване на панкреаса (екзокринна функция)  
Алфа-амилаза в серум 3.50 лв.
Липаза 10.00 лв.
Изследвания при заболявания на скелетните и сърдечния мускул  
Креатинкиназа(KK) 4.00 лв.
Креатинкиназа-MB (КК-МВ изоензим) 5.00 лв.
Лактатдехидрогеназа 3.50 лв.
ТропонинI – качествено определяне 30.00 лв.
Белтъчен анализ  
Общи имуноглобулини IgM 6.00 лв
Общи имуноглобулини IgG 6.00 лв
Общи имуноглобулини IgA 6.00 лв
С- реактивен протеин  7.00 лв.
Агарна зонална електрофореза на серум 50.00 лв.
Имуноелектрофореза на серум за определяне на типа тежки и типа леки вериги (свързани/свободни) 150.00 лв.
Имуноелектрофореза на серум и урина за определяне на типа свързани леки вериги и типа свободни леки вериги (протеини на Bence Jones) 220.00 лв.
Серологични изследвания - имунохроматографски метод  
HBsAg 20.00 лв.
Anti-HCV 20.00 лв.
Anti-HIV 1/2 20.00 лв.
Anti-Syphilis 15.00 лв.
Комплексно изследване на HbsAg, anti-HCV и anti-HIV 1/2 45.00 лв.
Електролити и олигоелементи  
Калий 3.00 лв.
Натрий 3.00 лв.
Калций 3.00 лв.
Фосфор 3.00 лв.
Хлориди 3.00 лв.
Магнезий 3.00 лв.
Желязо 5.00 лв.
ЖСК 6.00 лв.
Литий 5.00 лв.
Лекарствен анализ  
Антиконвулсанти (примидон, етосукцимид, карбамазепин, фенобарбитал и дифенилхидантоин) 17.00 лв.
Валпроева киселина 16.00 лв.
Изследване на гръбначномозъчна течност (ликвор)  
Автоматизирано изброяване на клетки 10.00 лв.
Общ белтък в ликвор 5.50 лв.
Албумин в ликвор 9.00 лв.
Общи имуноглобулини IgG в ликвор 6.00 лв.
Определяне на лактат в ликвор 12.00 лв.
Глюкоза в ликвор 3.50 лв.
Квотиент на глюкозата (глюкоза в ликвор/глюкоза в серум) 7.00 лв.
Определяне на основни параметри на белтъчния състав на ликвора и индекси (общ белтък в ликвор, QAlb, QIgG, RIgG/ Alb) 30.00 лв.
Агарна зонална електрофореза на ликвор 70.00 лв.
Изоелектрофокусиране с имунофиксация на проби от ликвор и серум 120.00 лв.
Лабораторна програма за комплексно изследване на ликвор(електрофореза на ликвор, изоелектрофокусиране с имунофиксация на проби от ликвор и серум, определяне на основни параметри на белтъчния състав и индекси) 180.00 лв.
Микробиология
Микробиология
# Име на услугатаЦена (лв.)
1.T-SPOT. TB тест130.00
2.T-SPOT. TB тест с T-cell extend140.00
3.Урина за урокултура (еднократно)15.00
4.Урина за урокултура (трикратно) 25.00
5.Гърлени и назофарингеални секрети20.00
6.Храчка и трахеобронхиален аспират 20.00
7.Други секрети (ушен, конюктивален и др.) 20.00
8.Секрет кожен20.00
9.Изследване за Сифилис15.00
10.Сифилис неспецифичен - качествен 15.00
11.Микробиологичен контрол за стерилности 10.00
12.Микробиологичен контрол за повърхности10.00
13.Микробиологичен контрол на ръце10.00
14.Вземане на материал за микробиологично изследване 5.00
15.Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HBsAg) по ELISA25.00
16.Качествено доказване на хепатит C-вирусен маркер по ELISA25.00
17.Доказване на HIV 1/2 антитела по метода ELISA25.00
Провеждане на изследвания във външни лаборатории

Цените са по договор с друго ЛЗ на основание чл.95, ал.1 от ЗЛЗ.

Провеждане на изследвания във външни лаборатории
# Име на услугатаЦена (лв.)
1 .Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (IgM-anti-HBc) по ELISA-
2 .Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (anti-HBc) по ELISA-
3 .Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (anti-HBsAg) по ELISA-
4 .Качествено доказване на хепатит D вирусни маркери по ELISA-
5 .Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HBeAg) по ELISA-
6 .Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (anti-HBe) по ELISA-
7 .Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит А (HAV)-
8 .Качествено определяне на IgM антитела за аденовируси по ELISA-
9 .Качествено определяне на IgM антитела за респираторно-синцитиален вирус по ELISA-
10.Качествено определяне на IgM антитела за пара грипни вируси по ELISA-
11.Доказване на ротавирусен антиген по ELISA-
12.Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип А по ELISA-
13.PCR диагностика на папиломавирусна инфекция (HPV)-
14.Доказване на антитела за грипни вируси в серум от болни чрез реакция за задържане на хемаглутинацията (РЗХА)-
15.Доказване на астровирусен антиген по ELISA-
16.Доказване на антигени на чревни аденовируси по ELISA-
17.Доказване на антитела в серум от болни чрез реакция свързване на комплемента за арбовируси-
18.Доказване на антитела в серум от болни чрез ELISA метод за арбовируси-
19.Доказване на РНК на арбовируси с полимеразна верижна реакция-
20.Качествено доказване на коксаки в антитела (IgM+IgG) в серум от болни чрез имунологични методи-
21.Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на ентеровируси-
32.Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на грипни вируси-
23.Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на ентеровируси с имунологични методи-
24.Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на грипни вируси с имунологични методи-
25.Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на арбовируси-
26.Доказване на антитела в серум от болни чрез имунофлуоресценция за арбовируси-
27.Потвърдителен тест (имуноблот) за арбовируси-
28.Доказване на норовирусни антигени по ELISA-
29.Качествено доказване на коксаки в IgM антитела в серум от болни по ELISA-
30.Качествено определяне на IgG антитела за морбили по ELISA-
31.Качествено определяне на IgG антитела за паротит по ELISA-
32.Качествено определяне на IgG антитела за рубеола по ELISA-
33.Диагностика на марсилска треска IgM антитела по ELISA-
34.Диагностика на марсилска треска IgG антитела по ELISA-
35.Диагностика на микоплазма пневмоние IgM антитела по ELISA-
36.Диагностика на микоплазма пневмоние IgA антитела по ELISA-
37.Диагностика на микоплазма пневмоние IgG антитела по ELISA-
38.Доказване на специфични анти HIV 1/2 антитела по метода Уестърн блот, за едно антитяло-
39.Количествено определяне на HIV-1 RNA-
40.Изследване за антиретровирусна резистентност на HIV-1 чрез генотипиране-
41.Качествено доказване на ентеровирусна RNA в материал от болен чрез полимеразноверижна реакция-
42.Качествено и количествено определяне на ентеровирусна пареховирусна RNA в материал от болен чрез полимеразно-верижна реакция в реално време (real-time RT-PCR)-
43.Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип В-
44.Генотипиране на хепатитен вирус тип В-
45.Генотипиране на хепатитен вирус тип С-
46.Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството за диагностика на вирусни инфекции по метод ELISA-
47.Качествено определяне на антитела по ELISA за HSV/2-
48.Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип C-
49.Диагностика на парвовирус В 19 инфекция по ELISA - маркер IgM-
50.Диагностика на парвовирус В19 инфекция по ELISA - маркер IgG-
51.Диагностика на Q треска ІІ фаза IgM и IgG антитела по ELISA-
52.Качествено определяне на IgG антитела за хламидии по ELISA-
53.Качествено определяне на IgА антитела за хламидии по ELISA-
54.Външна оценка на качеството за диагностика на вирусна нуклеинова киселина-
55.Фекална маса и ректален секрет-
56.Материал от генитална система (уретрален, вагинален, цервикален, простатен секрети, еякулат) за банална флора, кандиди и трихомони-
57.Материал от генитална система за банална флора, кандиди, трихомони, микоплазми и хламидия-
58.Материал от генитална система (уретрален, вагинален, цервикален, простатен секрети, еякулат) за един микробен агент-
59.Ранев материал и гной-
60.Серологични диагностични тестове /AST, RF, RPR/-
61.Хемокултури - апаратна диагностика-
Медицински манипулации
Медицински манипулации (Следните цени са в сила от 01.03.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.)
Мускулна инжекция12.00
Подкожна инжекция12.00
Венозна инжекция18.00
Вливания25.00
Измерване на кръвно налягане15.00
Поставяне на уретрален катетър25.00
Промиване на уретрален катетър 6.00
Лумбална пункция100.00
Електроконвулсивна процедура с краткотрайна наркоза и миорелаксация200.00
Инжектиране на ботулинов токсин150.00
Окципитална блокада60.00
Плазмафереза за една процедура2 500.00
Вливане на биологичен продукт до 1 час100.00
Вливане на биологичен продукт от 1 час до 3 часа120.00
Вливане на биологичен продукт над 3 часа130.00
Офталмология
Офталмология (Следните цени са в сила от 01.03.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.)
Консултация с офталмолог (първичен преглед)90.00
Вторичен преглед30.00
Зрителна острота20.00
Очни дъна20.00
Периметрия40.00
Цветоусещане10.00
Окуломоторика20.00
Преден очен сегмент20.00
Тонометрия10.00
Екстракция на чуждо тяло от роговица, конюктива30.00
Оптична кохерентна томография - ОСТ80.00
Отоневрология
Отоневрология (Следните цени са в сила от 01.03.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.)
Консултация с УНГ специалист90.00
Аудиометрия15.00
Изследване на вестибуларен апарат35.00
Изследване на равновесие (стабилометрия)10.00
Обективни функционални тестове на око (видеонистагмограма)35.00
Ротационни тестове25.00
Компютърна томография и МРТ
Компютърна томография и МРТ (Следните цени са в сила от 01.01.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.)
КТ изследване на един сегмент от гръбначния стълб 220.00
КТ изследване на глава (без и с контраст)(контрастът се осигурява от пациента) 220.00
КТ ангиография на мозъчните съдове или на екстракраниалните сегменти на каротидните и вертебралните артерии (контрастът се осигурява от пациента) 300.00
КТ ангиография на мозъчните съдове и на екстракраниалните сегменти на каротидните и вертебралните артерии, (контрастът се осигурява от пациента) 400.00
КТ изследване на крайник 220.00
КТ изследване с контрастна материя на една от следните анатомични зони (корем, гръден кош, малък таз, меки тъкани на шия) (контрастът се осигурява от пациента) 300.00
Комбинирано изследване на корем и малък таз с контрастна материя(контрастът се осигурява от пациента) 500.00
Комбинирано изследване с контрастна материя на трите анатомични зони (гръден кош, корем, малък таз), (контрастът се осигурява от пациента) 700.00
КТ на шия (меки тъкани с контраст),(контрастът се осигурява от пациента) 300.00
КТ урография (контрастът се осигурява от пациента) 300.00
МРТ на главен мозък- стандартно изследване(при необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента) 400.00
МРТ на главен мозък- разширен протокол (при необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента) 500.00
МРТ на хипофиза( контрастът е задължителен и се осигурява от пациента) 400.00
МРТ на главен мозък плюс шиен сегмент на миелона (при необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента) 520.00
МРТ на анатомичните структури на орбитите 400.00
МРТ на стави (колянна или тазобедрена) 400.00
МРТ на гръбначен стълб (един сегмент) 400.00
МРТ на гръбначен стълб (два сегмента) 600.00
МРТ на целият гръбначен стълб 900.00
Анестезиране на пациента преди извършване на изследването 100.00
Запис на диск на компютър-томографско изследване 20.00
Цена та филм на компютър-томографско изследване, допълнително представян на пациента – за филм 35/43 см. 20.00
Рентгенови снимки
Рентгенови снимки (Следните цени са в сила от 01.01.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.)
Рентгенография на череп 1 проекция (обзорна) 30.00
Рентгенография на череп (специални центражи) 40.00
Рентгенография на лицеви кости 30.00
Рентгенография на околоносни кухини 35.00
Рентгенография на шийни прешлени 40.00
Рентгенография на торакални прешлени 40.00
Рентгенография на лумбални прешлени 40.00
Рентгенография на сакрум 30.00
Рентгенография на тазобедрени стави 40.00
Рентгенография на сакроилиачни стави 35.00
Рентгенография на стернум 30.00
Рентгенография на клавикули 30.00
Рентгенография на скапула 30.00
Рентгенография на раменна става 30.00
Рентгенография на брахиум 30.00
Рентгенография на лакътна става 30.00
Рентгенография на антебрахиум 30.00
Рентгенография на гривнена става 30.00
Рентгенография на длан и пръсти 30.00
Рентгенография на бедро 30.00
Рентгенография на колянна става 30.00
Рентгенография на подбедрица 30.00
Рентгенография на глезенна става 30.00
Рентгенография на стъпало и пръсти 30.00
Рентгенография на бял дроб 40.00
Рентгенография на ребра 35.00
Рентгенография на коремни органи (обзорна) 40.00
БУМ 40.00
Венозна урография 100.00
Запис на диск на рентгенографско изследване 20.00
Цена за филм на рентгенографско изследване, допълнително представян на пациента – за филм 35/43 см. 20.00
Нуклеарни изследвания
Нуклеарни изследвания (Следните цени са в сила от 01.04.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.)
Консултация с доцент110.00
SPECT на мозък с туморотропен радиофармацевтик160.00
Целотелесна сцинтиграфия на скелета150.00
Сцинтиграфия на щитовидна жлеза с каптация на 99mт100.00
Сцинтиграфия на паращитовидни жлези150.00
Динамична сцинтиграфия на бъбреци140.00
Статична сцинтиграфия на бъбреци110.00
Сцинтиграфия на слюнчени жлези80.00
Сцинтиграфия на мозък с Datscan без цена на изотопа80.00
Сцинтиграфия на мозък с Datscan с включена цена на изотопа2000.00
Перфузионна сцинтиграфия на белия дроб110.00
Миокардна перфузия ССС - rest/stress260.00
Издаване дубликат на резултат20.00
Вид услуга от психолог
Вид услуга от психолог
# Име на услугатаЦена (лв.)
1 .Консултация и диагностика от хаблилитирано лице 70.00
2 .Диагностика за ниво на интелектуално функциониране-IQ50.00
3 .Оценка на когниция, екзекутивни функции,степен на деменция 50.00
4 .Оценка на поведение на дефицит на внимание, хиперактивност 60.00
5 .Тестиране за тревожност, депресия и оценка на суицидален риск 70.00
6 .Психотерапия - индивидуална 70.00
7 .Фамилно консултиране 120.00
8 .Освидетелстване по изискване на нотариус/от съд 60.00
9 .Освидетелстване за ТЕЛК и интегрирано образование 50.00
10.Освидетелстване по ЗЗКИ 70.00
Обучение
Сертифицирано обучение за психолози
Име на услугатаЦена (лв.)
Модул по въведение в невропсихологията - минимум 30 часа 150.00
Модул диагностика на интелект и когнитивни процеси - минимум 30 часа150.00
Модул умствено изоставане/синдромен Аутизъм - минимум 30 часа150.00
Модул диагностика на деменция и екзекутивен контрол - минимум 30 часа150.00
Модул психодиагностика на личностови разстройства - минимум 30 часа150.00
Модул психотерапия при психиатрични разстройства - минимум 30 часа150.00
Модул психотерапия при соматични хронични и терминално болни - минимум 30 часа150.00
Сертифицирано групово обучение на психолози
Име на услугатаЦена на час (лв.)
Обучение в базата по избор на модул с 5 и повече участници за минимум 30 ч. (на бълг.език)60.00
Обучение в базата по избор на модул с 5 и повече участници за минимум 30 ч. (на англ.език)80.00
Изнесено обучение по избор на модул с 10 и повече участници за минимум 30 ч. (на бълг. език)70.00
Изнесено обучение по избор на модул за група с 10 и повече участници за минимум 30 ч. (на англ. език)100.00
Обучение на територията на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД
Име на услугатаЦена на ден/месец
Индивидуално обучение без апаратура за един учебен ден15.00 лв.
Индивидуално обучение без апаратура за един месец150.00 лв.
Индивидуално обучение с апаратура за един учебен ден30.00 лв.
Индивидуално обучение с апаратура за един месец500.00 лв.
Практическо обучение, предвидено в учебните програми по клинични специалности, което се провежда в МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, като база за обучение
Вид на модулаЦена за 1 месец
Практическо обучение по модул и раздели от учебната програма, съгласно НАРЕДБА №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването230.00 лв.
Медицински услуги за установяване на мозъчна смърт и поддържане жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт
Установяване на мозъчна смърт при налична сърдечна дейност
# Име на услугатаЦена (лв.)
1.КАТ на глава за установяване на мозъчна смърт170.00
2.КАТ-ангиорафия450.00
3.Клиничен преглед от комисия (3 члена)200.00
4.Апнеичен тест 100.00
5.Консултация с неврохирург по спешност 100.00
Поддържане на жизнените функции на потенциалния донор
# Име на услугатаЦена (лв.)
1.Пакет образни изследвания (рентгенография на шийни, торакални прешлени и бял дроб)85.00
2.ЕКГ мониториране за един час10.00
3.Поставяне на ЦВК (централен венозен катетър), мониториране на ЦВН (централно венозно налягане)240.00
4.Поставяне на артериален катетър, директно мониториране на кръвни газове240.00
5.Оротрахеална интубация и ИБВ за 24 часа 480.00
6.Изследване на АКС при леглото на болния (еднократно изследване) 80.00
7.Доплерова сонография на интракраниални съдове, с функционални проби и дуплекс скениране на екстра и интракраниални съдове160.00
8.ЕЕГ мониториране за 8 часа 150.00
9.Определяне на кръвна група по спешност100.00
10.Консултация с интернист и ехография по спешност за сертифициране на състоянието на донора100.00
11.Вливания (за едно вливане)30.00
12.Катетризация и проследяване на часова диуреза240.00
Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания
Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания (Следните цени са в сила от 01.05.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.) без ДДС
Визита100.00
Телефонна визита100.00
Вземане на кръв10.00
Изследване на урина10.00
Вливания50.00
Уринен тест за бременност10.00
Невропсихологично изледване100.00
ЕКГ40.00
ЕЕГ140.00
Пълна полисомнография500.00
Дихателна полиграфия300.00
CIPAB титрация200.00
Електроневрография120.00
Доплерова сонография140.00
КТ изследване на глава без контрастно вещество340.00
КТ изследване на един сегмент от гръбначния стълб340.00
Рентгенография50.00
МРТ на главен мозък- стандартно изследване (При необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента.)660.00
МРТ на главен мозък- разширен протокол (При необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента.)900.00
МРТ на хипофиза (Контрастът е задължителен и се осигурява от пациента.)660.00
МРТ на главен мозък плюс шиен сегмент на миелона (При необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента.)840.00
МРТ на анатомичните структури на орбитите660.00
МРТ на стави (колянна или тазобедрена)660.00
МРТ на гръбначен стълб (един сегмент)660.00
МРТ на гръбначен стълб (два сегмента)1000.00
МРТ на целият гръбначен стълб1400.00
Сцинтиграфия (без стойността на радиоизотопа)140.00
DATSCAN (без стойността на радиоизотопа)200.00
Леглоден120.00
Лумбална пункция200.00
Плазмафереза за една процедура4000.00
Консултация с офталмолог100.00
Транскриниална магнитна стимулация90.00
Оптична кохерентна томография140.00
Зрителна острота20.00
Очни дъна20.00
Периметрия40.00
Цветоусещане9.00
Очно налягане9.00
Т-спот Тест240.00
Ехокардиография120.00
Общ белтък в ликвор11.00
Ликворна електрофореза140.00
Креатинин6.00
Бърз тест за Covid-1920.00
Инжектиране на ботулинов токсин с ЕМГ360.00
Пълна кръвна картина16.00
АСАТ7.00
АЛАТ7.00
Общ билирубин7.00
Алкална фосфатаза7.00
Протробиново време10.00
АрТТ13.00
Общи имуноглобулини IgM12.00
Общи имуноглобулини IgG12.00
Общи имуноглобулини IgA12.00
Албумин6.00
Калций6.00
Хлорид6.00
Глюкоза7.00
Калий6.00
Общ белтък6.00
Натрий6.00
Административни услуги, съпътстващи провеждането на клинично проучване
Административни услуги, съпътстващи провеждането на клинично проучване
# Име на услугатаЦена (лв.) без ДДС
1.Административна такса за разглеждане на проекто-договор или анекс, представен от Възложителя 1000.00
2.Такса съхранение на лекарствени продукти в болнична аптека, вкл. и извършваните дейности от маг. фармацевта по получаването, съхранението, приготвянето и отпускането от аптеката, съгласно протокола на клиничното изпитване (месечно) 300.00
3.Съхранение на кръв във фризер в клинична и ликворологична лаборатория за период по-дълъг от 24 часа (месечно) 100.00
4.Годишна такса за провеждане на мониторинг на клиничното изпитване от страна на лицето за контакт на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД 2000.00
5.Еднократна такса за архивиране и съхранение на документите по клинично изпитване в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД 2400.00
6.Годишна такса за ползване на телефон, факс и интернет (таксата се заплаща поотделно за всяка година от договора) 240.00
7.Годишна такса болничен координатор (таксата се заплаща поотделно за всяка година от договора) 300.00

Изпълнителен директор: /подпис/
/Акад. проф. д-р Ив. Миланов, дмн/


Свързани статии: