Клинични проучвания

В болница МБАЛНП “Св. Наум” се провеждат клинични проучвания в областта на неврологията и психиатрията. Желаещите да участват в клинично проучване могат да получат допълнителна информация на телефон: 02/ 9702 149.

Неврология

Високо специализирани екипи от невролози участват в международни програми за прилагане на нови медикаменти при социално значими неврологични заболявания:

 • Паркинсонова болест
  • медикаменти за ранна Паркинсонова болест
  • медикаменти за късна Паркинсонова болест с усложнения от Леводопа терапия
 • Множествена склероза
  • лечение на начални форми на заболяването
  • лечение в извънпристъпен период при сигурна диагноза – орални или инжекционни медикаменти
 • Болест на Алцхаймер
  • симптоматично лечение на лека до умерено-тежка степен на заболяването
 • Мозъчно-съдови заболявания
  • профилактика и лечение при пациенти с анамнеза за мозъчен инфаркт или преходна исхемична атака
 • Главоболие
  • дълготрайно лечение на мигрена
 • Миастения гравис
 • Полиневропатия
 • Епилепсия

Телефони за връзка:
02/9702 207; 02/9702 216.

Психиатрия

Клинични изпитвания:

В МБАЛНП “Св. Наум” от около 10 г. функционират успешно три клинични центъра за клинични изпитвания на нови лекарства, които са участвали и участват в десетки многоцентрови международни клинични изпитвания от всяка фаза на разработка на психотропни медикаменти. Центровете разполагат с високоспециализирани, обучени и опитни екипи от лекари и медицински сестри, работещи в съответствие с всички изисквания на добрата клинична практика.

Клиничните центрове разполагат с възможности, експертиза и опит за работа в следните клинични полета:

 1. Шизофрения и други психотични разстройства (пръв психотичен епизод, обостряния, когнитивни дефицити, изходни състояния).
 2. Биполярно афективно разстройство тип I и II – манийни и хипоманийни епизоди.
 3. Голям (униполярен, биполярен, психотичен, геронтопсихиатричен) депресивен епизод.
 4. Обсесивно-компулсивни разстройства.
 5. Тревожни разстройства
  • генерализирано тревожно разстройство;
  • паническо разстройство;
  • синдром на социална тревожност.
 6. Психоорганичен синдром с разнообразна генеза.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Свързани статии: