Проекти по оперативни програми, финансирани със средства на Европейски Съюз

Проект „Създаване на подходящи условия за лечение и ресоциализация на пациенти с остри психиатрични разстройства в Четвърта психиатрична клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология при МБАЛНП «Св. Наум» ЕАД”

Начало:
Край:
22.12.2008 г.
30.11.2009 г.

Свързани статии: