Multiprofile hospital for active treatment in neurology and psychiatry «St. Naum». Accredited university hospital
[Directions][Address][Hotspot]
С този навигационен инструмент (навигатор) Вие можете лесно да се ориентирате в района на болницата и да намерите сградите на необходимите Ви регистратури, кабинети, клиники и др. функционални центрове на болницата.