Multiprofile hospital for active treatment in neurology and psychiatry «St. Naum». Accredited university hospital

Лечение с ботулинов токсин на дистонии

В МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД е разкрит Кабинет за лечение на двигателни нарушения, в който ще се провежда лечение с ботулинов токсин на дистонии.

Read more: Лечение с ботулинов токсин на дистонии

Лечение с Duodopa

В МБАЛНП „Св. Наум“ се извършва иновативно за България лечение на пациенти с късна Паркинсонова болест, посредством портативна помпа и лекарство в касета под формата на гел.

Read more: Лечение с Duodopa

Лечение с Апоморфин

В МБАЛНП „Св. Наум“ се извършва иновативно за страната лечение на пациенти с късна Паркинсонова болест посредством портативна помпа и лекарство (apomorphine hydrochloride), което се въвежда подкожно, под формата на инфузия.

Read more: Лечение с Апоморфин

Транскраниална магнитна стимулация

В болницата се извършват лечебни процедури с апарат „Система за транскраниална магнитна стимулация“.

Read more: Транскраниална магнитна стимулация

This website uses cookies to analyze traffic and personalize the content it offers.