Multiprofile hospital for active treatment in neurology and psychiatry «St. Naum». Accredited university hospital

Zyulbie Salieva

Образование:
Висше фармацевтично - Магистър Фармацевт; Медицински Университет- София 2011-2017 г.
Придобита специалност:
Магистър фармацевт
Професионална квалификация и опит:
След завършването работи в частни аптеки, има опит в клиничните проучвания.
Заемана длъжност:
Управител на болнична аптека
Членство в научни организации:
Българска фармацевтична асоциация
Чужди езици:
английски и турски език

За превод!

Nikolay Zlatkov Kalaydzhiev, M.D.

Образование:
Медицински факултет на Медицински университет - София, 2018 г.
Дисертация:
Докторант в болницата от март 2018 г. с тема: „Болкови синдроми при пациенти с Множествена склероза“, научен ръководител Акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн.
Заемана длъжност:
Лекар невролог в Клиника по невродегенеративни и периферно нервни заболявания.
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология; Българско дружество по главоболие и болка.
Научни интереси в областта на:
Лечение на болката, Множествена склероза, Паркинсонова болест.
Чужди езици:
Английски език

За превод!

Assistant Rumen Anatoliev Dimitrov, MD, PhD

Образование:
Висше - магистър „Клинична и консултативна психология“ - СУ „Климент Охридски“ - 2015 г.
Докторант „Клинична психология“ - СУ „Климент Охридски“ - 2017 г.
Следдипломни специализации:
Консултант по Когнитивно-поведенческа терапия
Заемана длъжност:
Психолог към Първа психиатрична клиника при МБАЛНП „Св. Наум“, Асистент към Катедра по психиатрия и медицинска психология в Медицински университет
Сертификати:
MMPI-2, MMPI-A, Rorschach Inkblot Test, TAT, Benton Visual Retention Test, WISC-IV
Публикации:
5 научни статии
Научни интереси:
Основно в областта на психодиагностиката, психотерапията, психологията на личността, психопатологията.
Чужди езици:
Английски, немски

За превод!

Nikola Vasilev Vasilev

Family, Name Surname:
Vasilev, Nikola Vasilev
Professional experience:
Total work experience: 2 years, 10 months

Dr. Tanya Nikolov

Curriculum Vitae
Образование:
Тракийски Университет - Стара Загора, Медициински факултет
Медицинска степен:
магистър по медицина - 2010 година
Заемана длъжност:
Лекар-специализант по психиатрия при УСБАЛНП „Св. Наум“
Членство в научни и професионални организации:
Българско дружество по психиатрия, Български лекарски съюз
Чужди езици:
Английски, Сръбски, Руски

За превод!

This website uses cookies to analyze traffic and personalize the content it offers.