Multiprofile hospital for active treatment in neurology and psychiatry «St. Naum». Accredited university hospital

Карта на района на болницата

Address:
ул. “Любен Русев” №1
1113 София, БЪЛГАРИЯ

Вижте ул. Любен Русев 1 на по-голяма карта

Map of the hospital area

Address:
1, Louben Roussev str. Sofia 1113 BULGARIA

View Larger Map

ПОМОЩЕН ФИЛТЪР - инструкции

Списъкът в таблицата е сортиран низходящо по датата на създаване на публикациите относно откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, т.е. последно публикуваните обяви са първи в списъка. Този ред може да промените, ползвайки активните антетки на таблицата: всяко кликане върху антетката алтернативно променя сортировката - възходящо <-> низходящо.
Освен това можете да се възползвате и от помощния филтър, приложим към текста от заглавието, въвеждайки ключова дума или израз в предоставеното поле.

Статус:  

This website uses cookies to analyze traffic and personalize the content it offers.