Д-р Димитър Георгиев Тасков, д.м.

Образование:
Висше медицинско (2015 г.) - лекар; Медицински университет, София
Придобита специалност:
Нервни болести - 2021 г.
Следдипломна специализация:
  • Клинична електроенцефалография - МБАЛНП „Св. Наум“
  • Полисомнография при нарушения на съня и бодърстването - МБАЛНП „Св. Наум“
  • Сертифициран специалист по медицина на съня (сомнолог) с диплома от Европейско дружество за изследване на съня (European Sleep Research Society)
Дисертация:
образователна и научна степен „Доктор“ 2021 г.
Тема: „Нарушения на дишането по време на сън при някои неврологични заболявания“
Професионална квалификация и опит:
Специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на нарушенията на съня, спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания, миастения гравис
Заемана длъжност:
Лекар-специалист, Клиника за интензивно лечение на нервни болести, МБАЛНП „Св. Наум“
Членство в научни организации:
Българско дружество по Неврология, Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза“, Български Лекарски Съюз, Европейско дружество за изследване на съня, Европейска организация по инсулт
Научни интереси:
сънна апнея и други нарушения на съня, спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания
Публикации:
30 научни статии
Чужди езици:
английски

Свързани статии: