Д-р Калина Пекова

Образование:
Завършва медицина в края на 2019 година в Медицински университет София.
Дисертация:
Започва специализация по Нервни болести в МБАЛНП „Св Наум“ през 2020 година.
Същата година записва и докторантура на тема Профилактично лечение на пациенти с чести мигренни пристъпи.
Заемана длъжност:
Лекар нервни болести в Отделение за невродегенеративни заболявания към Клиника по невродегенеративни и периферно нервни заболявания в МБАЛНП „Св Наум“.
Научни интереси в областта на:
Интересите са й насочени към всички аспекти от неврологията, но по-специализирано се обучава в диагностиката на главоболие, дегенеративни заболявания (деменция, болест на Паркинсон), както и периферно-нервни заболявания.
Участва в редица конгреси и е автор на 1 статия и 2 постера.

Свързани статии: