Д-р Васил Петров Тодоров

Образование:
Година на завършване на медицина - 2011 г.
Докторант на тема "Клинични и неврофизиологични проучвания при пациенти с главоболие"
Публикации:
2 бр.

Свързани статии: