Зюлбие Салиева

Образование:
Висше фармацевтично - Магистър Фармацевт; Медицински Университет- София 2011-2017 г.
Придобита специалност:
Магистър фармацевт
Професионална квалификация и опит:
След завършването работи в частни аптеки, има опит в клиничните проучвания.
Заемана длъжност:
Управител на болнична аптека
Членство в научни организации:
Българска фармацевтична асоциация
Чужди езици:
английски и турски език

Свързани статии: