Д-р Румен Анатолиев Димитров

Образование:
Висше - магистър „Клинична и консултативна психология“ - СУ „Климент Охридски“ - 2015 г.
Докторант „Клинична психология“ - СУ „Климент Охридски“ - 2017 г.
Следдипломни специализации:
Консултант по Когнитивно-поведенческа терапия
Заемана длъжност:
Психолог към Първа психиатрична клиника при МБАЛНП „Св. Наум“, Асистент към Катедра по психиатрия и медицинска психология в Медицински университет
Сертификати:
MMPI-2, MMPI-A, Rorschach Inkblot Test, TAT, Benton Visual Retention Test, WISC-IV
Публикации:
5 научни статии
Научни интереси:
Основно в областта на психодиагностиката, психотерапията, психологията на личността, психопатологията.
Чужди езици:
Английски, немски

Свързани статии: