Никола Василев Василев

Име, презиме, фамилия:
Никола Василев Василев
Професионален опит:
Общ трудов стаж: 2 години, 10 месецa
03.07.2018 г. - към момента:
МБАЛНП "Св. Наум" - гр. София
Клиничен психолог
 • Психологични консултации при неврологични и соматични заболявания, психични травми, нарушения в личностното развитие
 • Извършване на експертни оценки
 • Психодиагностика на когнитивните процеси при заболявания на ЦНС
03.10.2017 г. - 31.06.2018 г.:
Център за хора жертви на трафик и насилие гр. София
Клиничен психолог
 • Психологическо консултиране и изготвяне на психологична оценка
 • Водене на структурирано психологическо интервю при хора жертви на трафик и насилие
 • Кризисна интервенция
 • Водене на Посттравматична рехабилитационна програма
 • Водене на групови програми
 • Изготвяне на оценка за риск
04.04.2017 г. - 30.09.2017 г.:
Превантивно - информационен център за наркотични вещества
Психолог
 • Осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества
 • Съдействие и организиране на различни младежки инициативи с превантивна насоченост
 • Разработване на теми за превенция в помощ на ученици, учители, родители
 • Осъществяване на консултативна дейност с деца и младежи в риск и техните семейства
 • Координиране взаимодействието на общинските власти
09.07.2015 г. - 18.06.2016 г.:
Фонд за превенция на престъпността ИГА, ЦСРИДРГ
Психологическо консултиране и изготвяне на психологична оценка
 • Водене на структурирано психологическо интервю при юноши с девиантно поведение
 • Социално-педагогическо консултиране на юноши и родители
 • Участие и водене на групови програми
 • Индивидуално консултиране на юноши и родители
 • Изготвяне на оценка на риска за извършване на повторно правонарушение
 • Изготвяне на оценка на девиантно поведение на юноши
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:
13.10.2016 г. - 09.07.2018 г.
Магистър Клинична Психология
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
23.09.2013 г. - 31.09.2014 г.
Consultative psychology
Тhomas More, Antwerpen,
от 2011 г. до 2015 г.
Бакалавър Психология
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учител
ЛИЧНИ УМЕНИЯ:
 
КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ:
Комуникативност, толерантност, уважение към индивидуалните различия, емпатийност, умения за справяне с конфликти, позитивно мислене
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:
Способности за работа в екип, придобити по време така и при организацията и участията в университетски и национални форуми, проекти и конференции, гъвкавост, решителност, креативност, адаптиране към променяща се среда
ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ:
Планиране, организиране на събития задачи в определени срокове, аналитични умения за оценяване на ситуацията и намиране на най-доброто решение
Майчин език:
Български
Други езици:
  РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ
  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение  
Английски B2 B2 B2 B2 B2
Дигитална Компетенция:
 • PHOTOSHOP CS 6;
 • Microsoft Office™ (Word™, Excel™ и PowerPoint™);
Свидетелство за управление на МПС:
B
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
 
Публикации
Презентации
Проекти
Конференции
Семинари
Отличия и награди
Членства
Препоръки
Цитиране
Курсове
Сертификати
Базови умения в когнитивно поведенческата терапия
Обучение и личен опит в Когнитивно-поведенческа терапия 500 часа (2017 г.)
Solution focused therapy (2013 г.)
Оценка на когнитивните способности (2017 г.)
Работа с ММPI 380 (2017 г.)
Конференция на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия (2015 г.)
Участие в конференция по случай 20 години Психология във Великотърновския университет (2014 г.)
Участие в организациония екип на 7-ма Международна конференция по психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014 г.
Research Assistant NeuroeconomicLab 240 часа (2017 г.)
Стаж в Институт по Психология МВР - София 300 часа (2015 г.)
Организатор на проекта "Аз знам повече 5" в Пловдивски университет (2012 г.)
Организатор на проектите за спортни събития към Пловдивски университет (2012 г.)
Хоби:
Волейбол, баскетбол, плуване

Свързани статии: