Д-р Ана Цветкова

Образование:
Завършила медицина 1999 г. в Плевенския медицински университет.
Месторабота:
За известно време е работила в сферата на клиничните проучвания.
Работила е последователно в отделенията по образна диагностика в МБАЛ „Р. Ангелова“ - Перник, НМТБ „Цар Борис III“ - София, „Токуда Болница София“, където придобива специалност образна диагностика през 2014 г.
От 2015 г. - 2017 г. работи в СБАЛ по онкология, София.
През февруари 2017 г. започва работа в отеделението по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Наум“.
Участие в конференции и обучителни курсове:
Участвала е в редица национални и международни конференции и обучителни курсове в различни сфери на образната диагностика.
Членство в професионални организации:
Член е на Българската асоциация по радиология и European Society of Radiology.
Езици:
Владее английски език.

Свързани статии: