Д-р Р. Ненова

Образование:
Висше медицинско - лекар; 1986 г - Медицинска академия, София
Придобита специалност:
1990 г. - Медицинска микробиология
Следдипломни специализации и обучение:
1997 г. - 1998 г. - Universidad de Navarra, Испания
2009 г. - Robert-Koch Institut, Германия
2011 г. - СЗО - Програма за обучение по управление на биориска, Чехия
2012 г. - Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Португалия
Професионален опит:
1986-1989 г.- микробиолог в Хигиенно-епидемиологична инспекция, гр. Благоевград
1989-1995 г.- микробиолог в Столична хигиенно-епидемиологична инспекция, София
1995 г. до настоящия момент - Завеждащ референтна лаборатория в Национален център по заразни и паразитни болести
Заемана длъжност:
Лекар в микробиологична лаборатория в МБАЛНП „Св. Наум“
Членство в научни организации:
Българска ассоциация на микробиолозите;
Съюз на учените в България
Научни публикации:
30 броя в чужди и бъргарски списания
Участие в научни международни проекти:
2008-2011 - EU BT project Establishment of Quality Assurance Schemes for the Detection of Highly Pathogenic Bacteria - EQADeBa
2011-2014 - Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectious Pathogens - QUANDHIP
2015-2018 - Efficient response to highly dangerous and emerging pathogens at EU level - EMERGE
Чужди езици:
английски, руски

Свързани статии: