Проф. Д-р Емил Георгиев Александров, дмн

Специалности по:
Микробиология, Вирусология
Научна степен:
„Доктор на медицинските науки“ 1991 г. – защитена дисертация на тема: „Бърза диагностика, екстрена и специфична профилактика на някои рикетсиози“
Заемана длъжност:
Началник на лаборатория по микробиология, Диагностично-консултативен блок - УСБАЛНП „Св. Наум“

Избран за старши научен сътрудник I степен - професор през 1993 г.

След завършване на Висшия медицински институт - София е разпределен за нуждите на Министерството на отбраната. Служи в под. 65120 с. Бояново, Елховско като началник на медицинската служба, началник на "Бактериологична лаборатория" към СЕО - Сливен.

През 1963 година постъпва във Висшия Военномедицински медицински институт - София (Военномедицинска академия) - Катедра военна епидемиолигия и хигиена.

Работи в областта на бързата диагностика на бактерии, рикетсии, вируси; епидемиология и екология на рикетсиозите, Ку-треската и техните причинители; природна и селскостопанска огнищност; лечение и профилактика на рикетсиозите и Ку-треската. Ръководил Националната референтна лаборатория по рикетсиози съвместна на ВМА и Националния център по заразни и паразитни заболявания. Съвместна работа със специалистите от тези направления у нас и чужбина: НЦЗПБ, НДИВМИ, Катедри и лаборатории по микробиология и инфекциозни болести в страната, Лабораторията на Скалистите планини в Монтана, Центъра за контрол на заболяванията в Атланта, Института "Пастьор" в Париж и Центъра по рикетсиози в Марсилия, Франция, Института по епидемиология и микробиология "Н.Ф.Гамалея" - Москва и Института "Пастьор" в Санкт Петербург, ВМА- ВМИ по епидемиология и микробиология аерозолна база в Техонин, Чехия, където са осъществени редица разработени по отношение някои аерозолни инфекции, тяхната патогенеза, възможности за диагностика, превантивна терапия.

Признати 10 изобретения/патенти и над 30 рационализаторски предложения. Ръководител на 45 наши и международни научно-изследователски проекти.

Има над 300 публикации, включително монографии и учебници.

Като преподавател участва в провеждането на редица курсове, както и обучение на отделни специалисти, изпитни комисии и др.

Редовен член на Българската национална академия по медицина, Носител на Държавна награда, член на Съюза на учените в България, член на международни дружества по микробиология и вирусология, почетен член на Българската асоциация на микробиолозите.

Свързани статии: