Илияна Анатолиева Александрова-Лазарова

АВТОБИОГРАФИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
Висше медицинско (2010 г.) - Медицински университет- София
ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ
детска неврология
ДИСЕРТАЦИЯ
Образователна и научна степен „доктор“ - 2016 г.
Тема на дисертационния труд: „Идиопатични детски фокални епилепсии“
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Лекар специализант по детска неврология в Клиника по нервни болести за деца от 2011 г. до 2017 г.
Лекар, специалист по детска неврология в Клиника по нервни болести за деца от 2017 г. до сега
ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ
Лекар - Асистент от 2013 г. до 2017 г., Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП "Св.Наум", Медицински университет - София, Медицински факултет - София
Лекар - Главен асистент от август 2017 г. досега, Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП "Св.Наум", Медицински университет - София, Медицински факултет - София
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Научно дружество по неврология;
Научното дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитието;
Европейско дружество по детска неврология.
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ
Основно в областта на неврологичните заболявания в детска възраст - епилепсия, мозъчно-съдови, автоимунни и дегенеративни заболявания, множествена склероза, детска церебрална парализа, главоболие.
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
30 научни статии, 7 орални презентации и 40 постера.
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Английски

Свързани статии: