Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н.

Образование:
Година на завършване на медицина: 1981 г.
Придобита специалност :
Неврология от 1986 г.
Научна степен:
“доктор на медицинските науки” – 1998 г.
Научно звание:
“професор” – 2001 г.
Следдипломни специализации:
Специализация по двигателни нарушения в Канзаският университет – САЩ, Канзас сити, Канзас при проф. W . Koller – 1 месец, 1995 г.;
Специализация по главоболие в Университета на гр. Павия - Италия при проф. G . Nappi и проф. G . Sandrini – 1 година, 1997, 1998, 1999 г.
Публикации:
250 + съавторство в монографии и учебници

Свързани статии: