Eмилия Боянова Гьорева - Христова

Образование:
2007 г. - МУ, гр. София, Бакалавър Управление на здравни грижи
1993 г. - МК „Й. Филаретова“, гр. София - медицински лаборант
Професионален опит:
2006 г. - старши медицински лаборант в МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД
1996 г. - 2005 г. - медицински лаборант в МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД
1994 г. - 1995 г. - медицински лаборант СКК гр. Банкя
1993 г. - 1994 г. - медицински лаборант в 5 ДКЦ
Заемана длъжност:
Старши медицински лаборант в Клинична и ликворологична лаборатория при МБАЛНП „Св. Наум“
Други професионални интереси и участия:
Опит като Research nurse в над 18 клинични проучвания.

Свързани статии: