Гергана Михайлова - MCS

Образование:
Биолог - 2002 г., СУ “Св.Климент Охридски“
Придобита специалност:
Магистър „Генно и клетъчно инженерство“
Професионална квалификация и опит:
Дългогодишен опит в областта на клиничната микробиология.
Международен опит: IHMA - International Health Management Associate Inc - 2 г. като микробиолог - международна компания в Чикаго (САЩ).
Работа по научни международни проекти от глобални фармацефтични компании в областта на тестване на новите им антибиотици към патогенни микроорганизми. Проследяване генна експресия на резистентност.
Специалист микробиологична и молекулярно-генетична диагностика на патогенни за човека микроорганизми. Изолиране, идентифициране и тестване антибиотична резистентност.
Диагностициране на туберкулозни инфекции.
Заемана длъжност:
От м. април 2015 г. - биолог към Лаборатория по Микробиология при МБАЛНП „Св. Наум“
Научни интереси:
Нови методи за бърза диагностика на в областта на микробиологията. Проследяване и развитие на придобита микробна резистентност.
Научни публикации:
в различни лабораторни списания, както и участие в международни конгреси.
Чужди езици:
английски, руски

Свързани статии: