Д-р Мая Михайлова Колева

АВТОБИОГРАФИЯ
Образование:
Висше медицинско (2009 г.) - лекар, Медицински университет Варна - 2009 г.
Детска неврология (01.2019 г.) - Медицински университет София
Придобита специалност:
детска неврология
Следдипломни специализации:
детска неврология - от 2014 г. до сега
Професионална квалификация и опит:
Лекар
От 01.07.2014 г. до момента - лекар-специализант по детска неврология в Клиника по нервни болести за деца, МБАЛНП „Св.Наум“
От 01.2019 г. до момента - детски невролог в клиника по нервни болести за деца към МБАЛНП "Св. Наум"
Заемана длъжност:
Лекар, специалист по детска неврология в Клиника по нервни болести за деца, МБАЛНП „Св.Наум“
Членство в научни организации:
  • Български лекарски съюз;
  • Научно дружество по неврология;
  • Научното дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитието.
Научни интереси:
Основно в областта на неврологичните заболявания в детската възраст - видео-електроенцефалография при детските епилептични синдроми, детска церебрална парализа, автоимунни възпалителни и дегенеративни заболявания в детската възраст, генетични, метаболитни и неврокутанни болести.
Научни публикации:
Автор и съавтор в над 30 научни статии в български и чуждестранни списания.
Автор и съавтор в над 40 научни съобщения (постери) и орални презентации.
Чужди езици:
немски, английски

Свързани статии: