Д-р Ана Вескова Шопова, д.м.

Образование:
Висше медицинско - 2008 г., Медицински факултет, Медицински университет, София, България.
Придобита специалност:
Нервни болести - 2013 г.
Следдипломни специализации:
  1. Неврология: 2009 г. - 2013 г. - УМБАЛ „Александровска“ - София.
  2. Обучение и сертификат за „Молекулярно-генетични подходи при диагностициране на невромускулни заболявания“, 2010 г. - 2011 г., Национална генетична лаборатория, Лаборатория по молекулярна патология.
  3. Обучение и сертификат в Институт по Миология, Париж, Франция, 2012 г.
  4. Обучение за изработване на молекулярна методика Triplet-Repeat PCR (TP- PCR) и Southern Blot анализ за диагностициране на тринуклеотидна експанзия при Миотонична дистрофия; Катедра по неврогенетика, Институт по неврология и генетика, Никозия, Кипър, 2012 г.
Дисертация:
доктор по медицина- 2014 г.
Тема: „Генотип-фенотип корелации при миотонични дистрофии тип 1 и тип 2“.
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на епилепсията, невромускулните заболявания.
Заемана длъжност:
от 2015 г. - специалист невролог в Клиника по Пароксизмални състояния- отделение по Епилепсии, УМБАЛНП „Св. Наум“, София.
Членство в научни организации:
  • Българско дружество по неврология;
  • Българско дружество по епилепсия;
  • Българско дружество по невромускулни заболявания;
  • Български лекарски съюз.
Научни интереси:
в областта на епилепсия, невромускулни заболявания, неврогенетика, неврофизиология.
Публикации и научни съобщения:
  • 9 публикации, свързани с дисертационния труд, в 6 от които първи автор, една в чуждестранно списание.
  • 14 научни съобщения и редица участия в национални и международни симпозиуми, конференции и конгреси.
Участие в научен проект, към МОН на тема:
„Изследване на генотип-фенотип корелациите при когнитивните нарушения на пациенти с невромускулни заболявания“ с продължителност 3 г. - от 2009 г. до 2012 г.
Чужди езици:
английски, руски, гръцки

Свързани статии: