ст. мед. сестра Светла Георгиева Йоцева

Образование:
  • Медицинска сестра - общ профил (1979 г.), ПМИ, Медицинска Академия - София
  • Бакалавър „Мениджмънт на здравните грижи“, НБУ - София
Придобита специалност:
  • Психиатрична сестра - 2007 г.,Медицински Университет - София
  • Когнитивно поведенчески консултант - 2006 г., БАКПП
Професионална квалификация и опит:
Психиатрична медицинска сестра с 35 годишен клиничен опит; когнитивен психотерапевт.
Заемана длъжност:
  • Старша медицинска сестра във Втора психиатрична клиника
  • Преподавател по СДО по специалността.
Членство в научни организации:
  • БАСЗГ
  • БАКПП
Научни интереси:
Когнитивно-поведенческата психотерапия
Научни публикации:
2 монографии.
Чужди езици:
руски

Свързани статии: