гл. ас. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, дм

Образование:
Висше медицинско (1980 г.) - лекар; Киевски Медицински Институт - гр. Киев, Украйна
Придобита специалност:
Психиатрия - 1984 г.
Следдипломни специализации:
  • Медицинска Академия, София - Сексология - сертификационен курс
  • Европейски колеж по мениджмънт, София - Здравен мениджмънт
  • Институт за клинични проучвания, Обединено кралство - Обучителен модул по добра клинична практика
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 1990 г.
Тема: "Невротичност при майки и деца след започване на образователния процес"
Професионална квалификация и опит:
специалист психиатър с клиничен опит в областта на тревожни и афективни разстройства, съдебна психиатрия, дегенеративни мозъчни заболявания.
Заемана длъжност:
Главен асистент във Втора психиатрична клиника
Членство в научни организации:
Български лекарски съюз, Българска психиатрична асоциация, Българско дружество по биологична психиатрия, Световна федерация по биологична психиатрия.
Научни интереси:
Основно в областта на тревожни и афективни разстройства и съдебна психиатрия.
Публикации:
  • 34 научни статии;
  • 1 монографии;
  • участие в 5 учебника по психиатрия и съдебна психиатрия;
  • съавтор на Енциклопедичен психиатричен речник (16 000 термина), издаден на български и руски език.
Чужди езици:
руски, английски

Свързани статии: