Д-р Веселин Томов Томов

Образование:
Висше медицинско (1985 г.) - лекар; Висш медицински институт - Плевен
Придобита специалност:
Нервни болести - 1991 г.
Следдипломни специализации:
Неврология:
  • МБАЛ - Видин - 1986, 1987, 1988 г.
  • УМБАЛНП "Св.Наум" - София - 1990 г.
ЕЕГ:
  • УМБАЛ "Царица Йоанна" - София - 1992 г.
  • УМБАЛ "Александровска" - София - 1993, 1996 г.
Психиатрия:
  • ВМИ - Плевен - 1993 г.
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с опит в клиничната практика, епилепсия, множествена склероза, главоболие, мозъчно-съдови заболявания в детска възраст; транскраниална магнитна стимулация
Заемана длъжност:
лекар в диагностичен и консултативен кабинет по детска неврология.
Членство в научни организации:
Научно дружество по неврология;
психиатрия и психология на детското развитие;
Българско дружество по неврология.
Научни интереси:
Основно в областта на епилепсията, множествената склероза, главоболие, транскраниална магнитна стимулация
Научни публикации:
11 научни статии; 45 постера
Чужди езици:
английски

Свързани статии: