Д-р Валентина Иванова Димитрова, д.м.

Образование:
Висше медицинско (1974 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Клинична лаборатория - 1996 г.
Следдипломни специализации:
  • 1993 - 1996 г.- специализация по Клинична лаборатория в Катедра по Клинична лаборатория към МУ София.
  • 1995 - хематология в СБАЛО - Онкология
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 1981 г.
Тема: "Определяне на липидни и фосфолипидни съставки в ликвор при болни с множествена склероза"
Професионална квалификация и опит:
Специалист клинична лаборатория с опит в областта на клиниколабораторните изследвания, лекарствено мониториране, гръбначно-мозъчна течност, клинична фармакокинетика.
Заемана длъжност:
от 1996 г. - Началник Клинична лаборатория при МБАЛНП "Св. Наум"
Членство в научни организации:
  • Национално дружество по Клинична Лаборатория;
  • Българско дружество по Главоболие.
Научни интереси:
в областта на лекарственото мониториране, изследване на гръбначно мозъчна течност, множествена склероза, болка.
Научни публикации:
Повече от 30 в лабораторни и неврологични списания, както и участия в конгреси.
Чужди езици:
френски, руски, английски.

Свързани статии: