Д-р Петър Бояджиев

Образование:
Висше медицинско (1980 г.) - Лекар; Медицински университет, София
Професионална квалификация и опит:
Извършване на ЕКГ записи, лечение на спешни състояния в кардиологията.
Заемана длъжност:
Консултант по вътрешни болести
Чужди езици:
руски

Свързани статии: