Д-р Антония Иванова Замфирова

Образование:
Висше медицинско (1997 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Психиатрия - 2007 г.
Професионална квалификация и опит:
специалист психиатър с клиничен опит в областта на шизофренни, афективни, тревожни разстройства, фармакотерапия, ЕКТ.
Заемана длъжност:
Ординатор в Диспансерен психиатричен кабинет при ДКБ
Членство в научни организации:
Българска Психиатрична Асоциация
Научни интереси:
В областта на афективните разстойства, тревожни разстройства, генетика на психичните заболявания.
Научни публикации:
2 научни статии;
участие в 1 учебник по психиатрия
Чужди езици:
руски, английски, немски

Свързани статии: