Главен асистент Венцислава Иванова Недева

Образование:
Висше медицинско (1973 г.) - лекар (магистър по медицина); Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Очни болести - 1977 г., Невро-офталмология - 2005 г.
Следдипломни специализации:
1991 - Невро-офталмология в Сан Франциско Калифорнийски Университет САЩ
1993 -Невро-офталмология и офталмология в Медицински Университет - Токио, Япония - гранд.
1989- Офталмология и невро-офталмология - Медицински Университет - Лайпциг.
Професионална квалификация и опит:
специалист офталмолог и невро-офталмолог с опит в клиничната практика в областта на очни болести, очедвигателни нарушения /двойно виждане/, множествена склероза - ретробулбални неврити, главоболие и очи, болести на зрителния нерв, очни нарушения при мозъчни тумори и мозъчно-съдови заболявания , псевдотумори, детски невро-офталмологични проблеми.
Заемана длъжност:
Завеждащ невро-офталмологичен кабинет
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология;
Българско дружество по офталмология
Българско дружество по детска офталмология и невро-офталмология;
Българско дружество по главоболие.
Научни интереси:
Основно в областта наболести на зрителния нерв, МС и ретробулбарни неврити,главоболие и очи, псевдотумори, глаукома, очедвигателни нарушения и др.
Чужди езици:
руски, английски

Свързани статии: