Проф. д-р Огнян Иванов Колев, дмн

Образование:
Висше медицинско (1979 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Нервни болести - 1986 г.
Следдипломни специализации:
Неврология:
Институт по неврология, психиатрия и неврохирургия - МА, София, 1982-1985 г.
Оториноларингология:
1982-1987 г, МА, София.
2004 г. - Квалификационен курс по "Здравен мениджмънт" с Удостоверение от Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София;
Специализиране в най-престижни университети в света:
САЩ (Харвардския университет, Тексаския университет, НАСА - космичния център в Хюстън), Германия (Мюнхенския университет, Фрайбургския университет), Швеция (Линчопингския университет), Франция (Колеж де Франс).
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор", 1986 г.
1. "Слухово-вестибуларни изследвания при болни с латентна недостатъчност на мозъчното кръвообращение" за придобиване научната степен кандидат на медицинските науки;
2. "Функционални аспекти на вестибуларната система в паралел с други сензорни системи в норма и патология" за придобиване научната степен доктор на медицинските науки.
Професионална квалификация и опит:
 • 04.01.1980 г.- участъков лекар в II поликлиника на Първостепенна окръжна болница, гр. Стара Загора;
 • 13.01.1982 г. - редовен аспирант по неврология, Невроотологичен сектор към II Неврологична клиника, НИНПН - МА, София;
 • 05.06.1985 г. - научен сътрудник II степен по неврология, Невроотологичен сектор към II Неврологична клиника, НИНПН - МА, София;
 • 02.12.1988 г. - научен сътрудник I степен по неврология Невроотологичен сектор;
 • 10.1989-01.90г. - с грант J. Fogarty извършва научни изследвания в Харвадския университет (САЩ);
 • 03.1990-09.90 г. - н.с. Тексаски медицински университет, Галвестон, САЩ;
 • 11.1990-08.91 г. - със спечелен грант на Swedish Institute за 1 година - Линчопингския университет;
 • 03.1993-04.93 г. - два месеца работа в НАСА, Хюстън;
 • 06.1993-12.93 г. - работа 6 месеца във Фрайбургския университет, Германия с гранд на Deutsche Forschungsgemeinschaft;
 • 1995-1997 г. - назначен като 'senior research associate' в НАСА, Космичен център Хюстън. Сътрудничеството продължава и сега;
 • 27.07.1999 г. - Доцент по Неврология, Катедра по Неврология, Медицински университет - София;
 • 1999-2000г. - работа като н.с. в Мюнхенския университет - Катедра по неврология;
 • 2002-2004 - по покана работи като Senior Scientist във Боенноморската Авиационна База-Пенсакола, Флорида, САЩ;
 • 03.07.2003 г. - избран за професор по Неврология, Катедра по Неврология;
 • 03.07.2003 г. - Медицински университет - София;
 • от 2007 г. - Зам. Директор по научната дейност, СБАЛНП;
 • от 2010 г. - Член на Борда на Директорите на републиканска болница по физиотерапия и рехабилитация.
Заемана длъжност:
Зам. Директор по научната дейност;
Началник на Диагностично-консултативен блок на УСБАЛ по неврология и психиатрия "Свети Наум" ;
Завеждащ Секция по невроотология, Катедра по неврология, Медицински Университет - София.
Членство в научни организации:
Изборен член на Barany Society от 1986 г.
От 2001 г. Избран за официален представител на България в Европейската Федерация на Неврологичните Дружества за Невроотологията.
Изборен член на Американска Асоциация по Невронауки от 1990 г.
Член на Международната Организация за Изследване на Мозъка (IBRO) от 1991 г.
Член на Американската Асоциация за Напредък в Науката от 1996 г.
Член на Българската Национална Академия по Медицина от 2004 г.
Членство в български организации - Българско дружество по неврология.
Научни интереси:
Неврология, вестибуларна и слухова системи, перцепция за движение, сензорна интеграция, позна стабилност и локомоторика, автономна нервна система.
Награди:
През 2000 г. е награден е с медал от Мюнхенския университет, Германия, за научен принос.
През 2003 г. е награден с Грамота от НАСА за научен принос в космичните полети.
През 2004 г . е награден от Военна база - Пенсакола, САЩ, с плакет за постижения в изследване на мултисензорната интеграция в пространствената ориентация.
През 2004 г. е награден с Грамота-Похвала от Министерството на отбраната на САЩ като съвместен ръководител на научни проекти и сътрудничество с НАСА, за научен принос в подобряване на ориентацията в пространството.
През 2014 г. е награден НАСА Сертификат за върхови научни постижения за 22 години сътрудничество в поддържане на програмата за научни изследвания на космични полети на Космичния център-Хюстън.
През 2015г. - награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите му заслуги за развитието на Българската и световната наука в областта на медицината /Указ № 136 на президента на Република България/
(има сертификати за всяка една награда).
Научни публикации:
Реални публикации - 90. От тях в реномирани международни списания - 36.
Чужди езици:
руски, английски, немски

Свързани статии: