Елена Нинкова Заякова

Образование:
Висше (2008) - магистър логопед, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София
Висше (2007) - магистър клиничен психолог, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София
Следдипломни специализации:
  • Национален център по обществено здраве и анализи, София - Сертификационно обучение за работа с тест за интелигентност HAWIK-R
  • Център за приобщаващо образование, София - Дислексия
  • Център "Спектра", София - Психологична диагностика с тестове TAT, CAT, CAT-S
  • Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст, НБУ, София - Дислексия. Аутизъм. Диагностика и терапия
  • Логопедичен център "Ромел", София - Сертификационно обучение за работа с тест "Диагностика и превенция на езика 3-4"
  • Асоциация "Солидарност", София - Транзакционен анализ
  • Медицински университет, София - Невропсихологична диагностика при възрастни
Професионална квалификация и опит:
клиничен психолог и логопед с професионален опит в психодиагностика и консултиране, диагностика и терапия на комуникативни нарушения при деца и възрастни, фамилно консултиране, интегрирано обучение, транзакционен анализ.
Заемана длъжност:
невропсихолог в МБАЛНП "Св. Наум".
Членство в научни организации:
Българска асоциация по транзакционен анализ.
Научни интереси:
психодиагностика и консултиране в детска възраст, диагностика и терапия на комуникативни нарушения на развитието и придобити, обучителни трудности и интеграция, фамилно консултиране.
Научни публикации:
4 статии.
Чужди езици:
английски, руски

Свързани статии: