Доц. д-р Пенчо Николов Колев, дм

Образование:
висше медицинско 1977 г. - лекар; Медицинска Академия, София
Придобита специалност:
медицина на труда - 1984 г.
нервни болести - 2009 г.
Следдипломни специализации:
Трудова медицина:
 • 1978 г. - 1981 г. - токсикология - ХЕИ гр. Плевен
 • 1981 г. - 1984 г. - трудова медицина, Национабен център по хитиена и трудова медицина
Неврология:
 • 2001 г. - 2008 г. - УСБАЛНП "Св. Наум" - София
Клинична неврофизиология:
 • 1981 г. - 1982 г. - специализация по ЕЕГ и клинична неврофизиология в Отделението по клинична неврофизиология към Катедрата по неврология - Александровска болница, Медицинска академия, София.
 • 1984 г. - 1989 г. - 6 месеца специализация по неврофизиология и психофизиология в Секция "Неврофизиология и психофизиология" в Централния институт по медицина на труда", Берлин, Германия.
 • 2003 г. - двумесечна специализация по главоболие и епилепсия в университетска болница по неврология, гр. Павия, Италия.
 • 2005 г. - обечение и сертификат за прилагане на EU директивата за добра клинична практика в България, оргонизиран от Българската асициация по клинични проучвания и Институт по клинични проучвания.
Дисертация:
доктор - 1987 г.
Тема: "Анализ на нервно-психичната дейност при професии, свързани със звуков контрол"
Хабилитация:
доцент - 2000 г.
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на епилепсия, главоболие, болка, нарушения ня съня, провеждане на обучение на студенти и лекари по неврология и клинична неврофизиология, сертификати за ВСД по "Клинична електоенцефалография", "Евокирани потенциали", "Полисомнография", "Репетитивна транскраниална магнитна стимулация".
Заемана длъжност:
 • 1978 г. - 1981 г. - ординатор в лаборатория "Токсикология" - ХЕИ гр. Плевен
 • 1981 г. - 2000 г. - н.с. I-III ст. в секция "Физиология на труда" - НЦХМЕХ, гр. София в лаборатория "Неврофизиология" и ЕЕГ кабинет към Клиника по професионални заболявания.
 • 2001 г. и до сега - доцент, началник отделение "Клинична неврофизиология" в УМБАЛНП "Св. Наум", София, доцент в катедра по неврология, Медицински уневерситет, София
 • 2004 г. - 2013 г. - участие в международни проучвания, провеждани в УМБАЛНП "СВ. Наум", от които 3 за лечение на мигрена, 1 за инсомния, 1 за сънна апнея и 6 за епилепсия.
 • 2003 г. - 2007 г. - председател на ЕК към УМБАЛНП "Св. Наум".
 • 2013 г. - зам. председател на ЕК към УМБАЛНП "Св. Наум".
Научно-преподавателска дейност:
курсове, индивидуална обучение, лекции и упражнения на лекари и студенти по ЕЕГ, мозъчна картография, евокирани потенциали, събитийно-свързани потенциали, полисомнография, главоболие, епилепсия, нарушения на съня, деменции.
Председател на комисите за получаване на сертификат за ВСД по клинична електроенецефалография и евокирани потенциали; член на комисиите за получаване на сертификати за ВСД по полисомнография и репетитивна транскраниална магнитна стимулация.
Членство в научни организации:
International Brain Research Organization (IBRO)
International Organization of Psychophysiology (IOP)
International Organization of Clinical Neurophysiology
International Ligue against Epilepsy
Българско дружество по неврология - член на борда
Българско дружество по невронауки
Българско дружество по главоболие - член на борда
Българско дружество по епилепсия
Българско дружество по медицина на съня
Българско дружество по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология
Българска асоциация по клинична ЕМГ и евокирани потенциали
Българско дружество по двигателни нарушения
Българско дружество по хигиена и медицина на труда
Българско дружество по хронобиология
Българско дружество по физиология
Научни интереси:
в областта на епилепсия, главоболие, болка, нарушение на съня, клинична неврофизиология
Публикации:
над 130 в български и международни неврологични и неврофизиологични списания, учубници и книги. Участия в много национални и международни симпозиуми, конференции и конгреси.
Чужди езици:
английски, немски, руски.

Свързани статии: