Д-р Анастасия Костадинова Шокова

Образование:
Висше медицинско (1991 г.) - лекар; Медицински Университет, гр. Пловдив
Придобита специалност:
Нервни болести - 1999 г.
Правоспособност по клинична електромиография - 2009 г.
Следдипломни специализации:
В областта на клинична неврология:
  • Медицинска Академия, София и МБАЛНП "Св. Наум", гр. София - основен курс по неврология
В областта на електрофизиология:
  • 2008 г. - Специализирана болница по електрофизиология "Царица Йоанна", гр. София;
  • 2003 г. - МБАЛНП "Св. Наум", гр. София;
  • 2002 г. - ВМИ, гр. Пловдив
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с клиничен опит в областта на невромускулни и невродегенеративни заболявания, периферна нервна система, множествена склероза, болка, клинична електомиография.
Заемана длъжност:
лекар нервни болести в Кабинет по Електромиография и заболявания на периферната нервна система - МБАЛНП "Св. Наум"
Членство в научни организации:
Член на Българско Дружество по Неврология
Член на Българско дружество по ЕЕГ, ЕМГ и Клинична неврофизиология
Научни интереси:
Основно в областта на невромускулни и невродегенеративни заболявания, периферна нервна система и клинична електомиография
Чужди езици:
английски, руски

Свързани статии: