Калина Тодорова Чернева

Образование:
Висше, фармация (1978 г.)- фармацевт, Медицински университет - София
Придобита специалност:
Магистър по фармация диплома №000837-24.06.1978 г., Медицински университет - София, 24.06.1978 г.
Професионална квалификация и опит:
Опит в болничната фармация, психофармакология и токсикология
Заемана длъжност:
1979 г. - 2010 г. V МБАЛНП - гр. София
2011 г. - МБАЛНП "Св. НАУМ" ЕАД - гр. София

Свързани статии: