Доцент Д-р Николай Лазаров Топалов, дм

Образование:
Висше медицинско (1993 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобити специалности:
Нервни болести - 2000 г.
Образна диагностика - 2007 г.
Следдипломни специализации:
Гърция, Турция - Неврорентгенология (основен курс към европейската асоциация по неврорентгенология)
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 2000 г.
Тема: "Клинико-епидемиологично проучване на множествената склероза в България"
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с клиничен опит в областта на множествената склероза и двигателните нарушения. Специалист рентгенолог с опит с КТ и МРТ изследванията в областта на общата и детската неврорентгенология.
Заемана длъжност:
Началник на отделение по невроизобразяващи методи. Доцент по неврология към Медицински Университет София.
Членство в научни организации:
  • Българско дружество по неврология;
  • Българско дружество по главоболие;
  • Българското дружество по главоболие и болка;
  • Българското дружество по неврорехабилитация;
  • Българската асоциация за двигателни нарушения;
  • Българската асоциация за множествена склероза;
  • Европейската асоциация на неврорентгенология;
  • Европейската асоциация по рентгенология.
Научни интереси:
Основно в областта на множествената склероза и двигателните нарушения.
Професионален опит:
клиничен опит в общата неврология, с пациенти с множествена склероза и двигателни нарушения. Опит с КТ и МРТ изследвания в областта на неврорентгенологията и детската неврорентгенология.
Научни публикации:
42 научни статии;
участие в 3 учебника по неврология и 1 по психиатрия.
Чужди езици:
френски и английски

Свързани статии: