Д-р Даниела Тодорова Денева - Тодорова

Образование:
Висше медицинско (1989 г.) - лекар; Медицински Университет - Варна
Придобита специалност по педиатрия:
1998 г.
Придобита специалност по детска неврология:
2007 г.
Следдипломни специализации:
Педиатрия:
  • 1991-1995 - Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Добрич
  • 1997- Медицински университет, Многопрофилна Болница за Активно Лечение по Детски Болести - София
Детска неврология:
  • 2005-2007 - Медицински университет, Многопрофилна Болница за Активно Лечение по Неврология и Психиатрия "Св.Наум"
Клинична неврофизиология:
  • Медицински университет, Университетска болница "Александровска"- 2009
Професионална квалификация:
Специалист педиатър и детски невролог, с клиничен опит в областта на детската епилепсия и електроенцефалография, трансфонтанелна ехография при кърмачета, множествена склероза, генетични, метаболитни болести.
Заемана длъжност:
Лекар в Клиника по Нервни Болести за Лечение на Деца
Професионален опит:
Видео- ЕЕГ, трансфонтанелна ехография, автоимунни и дегенеративни заболявания, цереброваскулани болести в детството.
Членство в научни дружества:
  • Член на Българско Дружество по Неврология;
  • Член на Научното Дружество по Неврология;
  • Психиатрия и Психология на детското развитие.
Научни интереси:
Главно в областта на видео - електроенцефалография при детските епилептични синдроми, автоимунните и дегенеративни заболявания, цереброваскуларни болести в детска възраст, генетичните, метаболитни и неврокожни болести.
Научни публикации:
7 в български и 26 постера
Езици:
руски, английски и френски език

Свързани статии: