Д-р Елена Димитрова Славкова

Образование:
Висше медицинско (1990 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобити специалности:
Детски болести (1997 г.), Детска неврология (2007 г.)
Следдипломни специализации:
1994 - Обучение на практикуващи специалисти за работа с увредени деца по програма TEMPUS - SJEP-03478-94 - Медицинска Академия София, Универсисет Aix-Marseille II, Марсилия
1996 - Основен курс, в рамките на специализация по педиатрия - СБАЛДБ - Медицинска Академия - София
2005-2007 - Специализация в областта на детската неврология - СБАЛНП "Св. Наум", София
Професионална квалификация и опит:
специалист педиатър и детски невролог, с клиничен опит в областта на автоимунните, възпалителни и дегенеративни заболявания в детската възраст, нервно-мускулни заболявания в детската възраст, детска церебрална парализа, епилепсия в детската възраст, цереброваскуларни заболявания в детската вързаст, главоболие в детската възраст.
Заемана длъжност:
лекар невролог в клиника по нервни болести за лечение на деца в МБАЛНП "Св. Наум", София
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология; Научно дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитие
Научни интереси:
основно в областта на неврологичните заболявания в детската възраст - автоимунни, възпалителни и дегенеративни заболявания в детската възраст, нервно-мускулни заболявания в детската възраст, детска церебрална парализа, епилепсия в детската възраст, цереброваскуларни заболявания в детската вързаст, главоболие в детската възраст.
Научни публикации:
6 научни статии, 25 постера.
Чужди езици:
руски, френски, английски

Свързани статии: