Проф. Венета Сашова Божинова - Чамова, дм

Образование:
Висше медицинско (1975 г.) - Медицинска академия- София
Придобита специалност:
нервни болести - 1986 г.
Придобита специалност:
детска неврология - 2004 г.
Дисертация:
научна и образователна степен "доктор" - 1992 г.
Тема: "Клинични и транскраниални доплерсонографски изследвания при мозъчно-съдовапатология в детска възраст"
Професионална квалификация:
невролог и детски невролог с клиничен опит в областта на детската неврология- множествена склероза в детската възраст, мозъчно-съдови заболявания в детската възраст, епилепсия в детската възраст, главоболие в детската възраст, Доплерова сонография в детската възраст, преподаване и научни изследвания в детската неврология
Заемана длъжност:
Професор по неврология, Медицински университет- София
Началник клиника на Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП "Св.Наум"
Членство в научни организации:
  • Научно дружество по неврология;
  • Научното дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитието (председател);
  • Българско дружество против епилепсията;
  • Българско дружество по клинична неврофизиология;
  • Научно дружество по нервно-мускулни заболявания;
  • Научното дружество по главоболие.
Научни интереси:
Детски неврологични заболявания- мозъчно-съдови, възпалителни автоимунни, дегенеративни и генетични заболявания, епилепсии и главоболие в детската възраст, детска цереблална парализа.
Научни публикации:
  • 228 научни стати (185 в български и 33 в международни списания);
  • 3 монографии;
  • участие в 6 учебника по неврология.
Награди:
"Проф. д-р Константин Чилов" - награда на Медицински факултет, Медицински университет София за високи постижения в областта на медицинската наука и образования за 2011 г.
Чужди езици:
руски, английски, немски

Свързани статии: