Д-р Николай Нейков, д.м.

Образование:
Висше медицинско (1992 г.) - Лекар; Медицински университет, Плевен
Придобита специалност:
Вътрешни болести - 1999 г.
Следдипломни специализации:
  • 1998 - 1999 - 5-та Многопрофилна болница за активно лечение, София - Пулмология
  • 1999 - 2000 - 5-та Многопрофилна болница за активно лечение, София - Болести на метаболизма и обмяната на веществата
  • 2000 - 2001 - Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов", София - Абдоминална ехография и повърхностни структури
  • 2014 - Многопрофилна болница "Царица Йоанна", София - Абдоминална ехография и повърхностни структури
Професионална квалификация и опит:
Извършване на ЕКГ записи, ехография на коремни органи, пикочен мехур, щитовидна жлеза, холтер на кръвно налягане
Заемана длъжност:
Началник на спешно отделение
Чужди езици:
английски

Свързани статии: