Д-р Росица Кирилова Якимова- Ценова

Образование:
Висше медицинско (1995 г.) - лекар; Медицински университет - София
Придобита специалност:
Психиатрия - 2001 г.
Следдипломни специализации:
ОКР в края на хилядолетието- 14- 18.01.2000 г., СПА
Има ли нови отговори в подхода към паниката и депресията, 09.11.2000 г.
Новости в научните изследвания и клиничната практика на шизофренията- 1-2.12.2001 г., БД по биологична психиатрия, София
Новости в научните изследвания и клиничната практика на афективните разстройства- 10-12.10.2002 г, БД по биологична психиатрия, София
Да научим и знаем за шизофренията, СПА, 03-06.02.2005 г.
Неврологични и психиатрични аспекти на епилепсията 08- 10.04.2005 г.
Обучителен курс по ЕКТ 06-07.10.2011 г., сертифициран от ЕС
Професионална квалификация и опит:
специалист психиатър с опит в областта на общата психиатрия (афективни, тревожни и психотични разстройства), психофармакологична терапия и ЕКТ (международен сертификат за ЕКТ тренинг); участия в клинични проучвания
Заемана длъжност:
психиатър- асистент във Втора психиатрична клиника
Членство в научни организации:
Български лекарски съюз, Българска психиатрична асоциация
Научни интереси:
Психофармакология, психични разстройства в жизнения цикъл на жената
Научни публикации:
15
Чужди езици:
руски, английски

Свързани статии: