Д-р Иванка Ангелова Кръстникова

Образование:
Висше медицинско (1983 г.) – лекар; Медицинска Академия – София
Придобита специалност:
Психиатрия – 1990 г.
Следдипломни специализации:
  • Специализирана болница по неврология и психиатрия, София – Психофармакотерапия – 1990 г.
  • Специализирана болница по неврология и психиатрия, София – Афективни разстройства и суицидно поведение – 1990 г.
  • Специализирана болница по неврология и психиатрия, София – Спешна психиатрия – 1991 г.
Професионална квалификация и опит:
специалист психиатър с опит в областта на общата психиатрия (афективни, психотични и тревожни разстройства), психофармакологична терапия и ЕКТ (международен сертификат за ЕКТ тренинг); участия в клинични проучвания
Заемана длъжност:
психиатър-ординатор във Втора психиатрична клиника
Членство в научни организации:
  • Български лекарски съюз;
  • Българска психиатрична асоциация;
  • НДНН.
Научни интереси:
Психофармакология, афективни разстройства, спешна психиатрия
Чужди езици:
руски, английски.

Свързани статии: