Д-р Грета Йончева Ангелова

Образование:
Висше медицинско - лекар; Медицинска Академия, София - 1989г.
Придобита специалност:
Нервни болести - 2014г.
Следдипломни специализации:
УНСС - здравен мениджмънт
Професионална квалификация и опит:
Специалист невролог с клиничен опит в областта на автономната и периферна нервна система.
Заемана длъжност:
Лекар в Отделение за заболявания на автономната нервна система на Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към УМБАЛНП "Св. Наум", София.
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология. Европейска федерация на неврологичните дружества.
Научни интереси:
Основно в областта на заболявания на периферната и автономна нервна система
Чужди езици:
руски

Свързани статии: