Д-р Ирина Цветанова Стефанова, д.м.

Образование:
Висше медицинско - лекар; Медицински Университет, София - 2006 г.
Придобита специалност:
Нервни болести - 2014 г.
Следдипломни специализации:
Клинична електроенцефалография - 2014 г.
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 2013 г.
Тема: "Коморбидност при епилепсия"
Професионална квалификация и опит:
Специалист невролог с клиничен опит в областта на епилепсия, пароксизмални състояния в неврологията, главоболие, заболявания на периферната нервна система, клинична електроенцефалография.
Заемна длъжност:
Лекар в Отделение по епилепсия на Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към УМБАЛНП "Св. Наум", София.
Членство в научни организации:
Българското дружество по Неврология. Българско дружество по главоболие. Българско дружество по епилепсия. Европейска федерация на неврологичните дружества.
Научни интереси:
Основно в областта на епилепсия и клинична електроенцефалография.
Научни публикации:
Над 15 научни публикации
Чужди езици:
английски, руски

Свързани статии: